อันดับบริษัทที่มีกำไรสูงสุดใน ไตรมาส 1/2552

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

10 อันดับบริษัทที่มีกำไรสูงสุดของผลดำเนินงานไตรมาส 1/2552 (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคาร  ประกันภัย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์)

company_profit

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)

ธุรกิจการเกษตร (AGRIBUSINESS)

 • 1)  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)  กำไรสุทธิ 770.53 ล้านบาท
 • 2) (STA)  ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี  กำไรสุทธิ 217.11 ล้านบาท
 • 3)  ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN)  กำไรสุทธิ169.86 ล้านบาท

อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD AND BEVERAGE)

 • 1)ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์  กำไรสุทธิ  653.04 ล้านบาท
 • 2) น้ำตาลขอนแก่น  กำไรสุทธิ 413.57 ล้านบาท
 • 3) ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  กำไรสุทธิ 400.36  ล้านบาท

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)

แฟชั่น (FASHION) 

 • 1) ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  กำไรสุทธิ 114.14 ล้านบาท
 • 2) ไทยวาโก้  กำไรสุทธิ 105.86 ล้านบาท
 • 3) ธนูลักษณ์  อันดับ 3   กำไรสุทธิ  41.99 ล้านบาท

ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME & OFFICE PRODUCTS)

 • 1) โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  กำไรสุทธิ 56.02 ล้านบาท
 • 2)  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  กำไรสุทธิ 15.21 ล้านบาท
 • 3)  อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  กำไรสุทธิ 12.77 ล้านบาท

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSONAL PRODUCTS & PHARMACEUTICALS) 

 • 1) ดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  กำไรสุทธิ 49.26 ล้านบาท
 • 2) ไทยออพติคอล กรุ๊ป  กำไรสุทธิ  39.41 ล้านบาท
 • 3) เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ กำไรสุทธิ  27.93 ล้านบาท

 

กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)

ธนาคาร(BANKING)

 • 1) ธนาคารไทยพาณิชย์  กำไรสุทธิ  5,547.11 ล้านบาท
 • 2) ธนาคารกรุงเทพ  กำไรสุทธิ 4,868.63 ล้านบาท
 • 3) กสิกรไทย  กำไรสุทธิ 3,799.76 ล้านบาท

เงินทุนและหลักทรัพย์ (FINANCE AND SECURITIES)

 • 1) อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  กำไรสุทธิ 1,192.19 ล้านบาท
 • 2) บัตรกรุงไทย กำไรสุทธิ 101.29 ล้านบาท
 • 3) ฐิติกร  กำไรสุทธิ 64.59 ล้านบาท

ประกันภัยและประกันชีวิต (INSURANCE) 

 • 1) ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต กำไรสุทธิ 372.54 ล้านบาท
 • 2) กรุงเทพประกันภัย กำไรสุทธิ 276.30 ล้านบาท
 • 3) ไทยรับประกันภัยต่อ  กำไรสุทธิ 132.45 ล้านบาท

 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)

ยานยนต์ (AUTOMOTIVE)

 • 1) ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ กำไรสุทธิ  77.79 ล้านบาท
 • 2) สยามภัณฑ์ กรุ๊ป  กำไรสุทธิ  52.64 ล้านบาท
 • 3) อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  41.59 ล้านบาท

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (INDUSTRIAL MATERIALS & MACHINERY) 

 • 1) ค้าเหล็กไทย กำไรสุทธิ 103.53 ล้านบาท
 • 2) จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล  กำไรสุทธิ 44.60 ล้านบาท
 • 3) เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์  กำไรสุทธิ  34.29 ล้านบาท

บรรจุภัณฑ์ (PACKAGING)

 • 1) อลูคอน  กำไรสุทธิ 135.62 ล้านบาท,อันดับ 2  อุตสาหกรรมถังโลหะไทย  กำไรสุทธิ  50.56 ล้านบาท และอันดับ 3  ฝาจีบ  กำไรสุทธิ 37.80 ล้านบาท

กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER &  PRINTING MATERIALS) 

 • 1) ไทยเคนเปเปอร์   กำไรสุทธิ 28.24 ล้านบาท
 • 2) ยูไนเต็ด เปเปอร์   ขาดทุน -35.79 ล้านบาท

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETROCHEMICALS & CHEMICALS)

 • 1) อินโดรามา โพลีเมอร์ส    กำไรสุทธิ 681.12 ล้านบาท
 • 2) ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  กำไรสุทธิ 645.64 ล้านบาท
 • 3) วีนิไทย  กำไรสุทธิ 327.01 ล้านบาท

 

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

วัสดุก่อสร้าง (CONSTRUCTION MATERIALS)

 • 1) ปูนซิเมนต์ไทย กำไรสุทธิ  5187.97 ล้านบาท
 • 2) ปูนซีเมนต์นครหลวง กำไรสุทธิ 804.85 ล้านบาท
 • 3) เอสทีพี แอนด์ ไอ  กำไรสุทธิ 609.30 ล้านบาท

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT)

 • 1) พฤกษา เรียลเอสเตท  กำไรสุทธิ  687.27 ล้านบาท
 • 2) แลนด์แอนด์เฮ้าส์  กำไรสุทธิ  643.91 ล้านบาท
 • 3) เซ็นทรัลพัฒนา กำไรสุทธิ 603.18 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY FUND)

 • 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน กำไรสุทธิ 159.51 ล้านบาท
 • 2) กองทุนรวมอสังหาฯควอลิตี้ เฮ้าส์  กำไรสุทธิ 153.14 ล้านบาท
 • 3) กองทุนรวมอสังหาฯ ลักซ์ชั่วรี่  กำไรสุทธิ 121.07 ล้านบาท

 

กลุ่มทรัพยากร  (Resources)

พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY & UTILITIES)

 • 1) ปตท. กำไรสุทธิ 7,448.71 ล้านบาท
 • 2) ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม กำไรสุทธิ 5,746.26 ล้านบาท
 • 3) บ้านปู  กำไรสุทธิ 4,797.54 ล้านบาท

เหมืองแร่ (MINING)

 • 1) ทุ่งคาฮาเบอร์ ขาดทุน 60.99 ล้านบาท
 • 2) ผาแดงอินดัสทรี  ขาดทุน 170.41 ล้านบาท

 

กลุ่มบริการ (Services)

พาณิชย์ (COMMERCE)

 • 1) ซีพี ออลล์  กำไรสุทธิ 1,246.61 ล้านบาท
 • 2) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กำไรสุทธิ 726.72 ล้านบาท
 • 3) สยามแม็คโคร   กำไรสุทธิ 296.90 ล้านบาท

การแพทย์ (HEALTH CARE SERVICES)

 • 1) กรุงเทพดุสิตเวชการ  กำไรสุทธิ  454.44 ล้านบาท
 • 2) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  กำไรสุทธิ 338.06 ล้านบาท
 • 3) บางกอกเชนฮอสปิทอล  กำไรสุทธิ 175.14 ล้านบาท

สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA & PUBLISHING)

 • 1) บีอีซี เวิลด์   กำไรสุทธิ 544.23 ล้านบาท
 • 2) อสมท  กำไรสุทธิ  293.01 ล้านบาท
 • 3) จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  กำไรสุทธิ 106.32 ล้านบาท

บริการเฉพาะกิจ (PROFESSIONAL SERVICES) 

 • 1) เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน   กำไรสุทธิ  4.09 ล้าน บาท
 • 2) บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขาดทุน -14.01 ล้านบาท
 • 3) โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ขาดทุน 304.04 ล้านบาท

การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM & LEISURE)

 • 1) โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา   กำไรสุทธิ 124.06 ล้านบาท
 • 2) ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล  กำไรสุทธิ   109.31 ล้านบาท
 • 3) โอเอชทีแอล  กำไรสุทธิ 95.61 ล้านบาท

 

ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANSPORTATION & LOGISTICS)

 • 1) การบินไทย   กำไรสุทธิ  7,868.57 ล้านบาท
 • 2) ท่าอากาศยานไทย  กำไรสุทธิ 1,832.91  ล้านบาท
 • 3) พรีเชียส ชิพปิ้ง    กำไรสุทธิ   843.09 ล้านบาท

กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)

ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์(ELECTRONIC COMPONENTS)

 • 1) ลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กำไรสุทธิ   511.36 ล้านบาท
 • 2) ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์  กำไรสุทธิ 152 ล้านบาท
 • 3) เอสวีไอ  กำไรสุทธิ   152.67 ล้านบาท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY) 

 • 1) แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส  กำไรสุทธิ   4,567.27 ล้านบาท
 • 2) ชิน คอร์ปอเรชั่น  กำไรสุทธิ  1,746.61 ล้านบาท
 • 3) โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น กำไรสุทธิ   1,479.53 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ธุรกิจขนาดกลาง (MIDSIZED)

 • 1) ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส   กำไรสุทธิ  107.18 ล้านบาท
 • 2) ถิรไทย  กำไรสุทธิ  88.70 ล้านบาท
 • 3) ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง  กำไรสุทธิ  67.48 ล้านบาท

** หมายเหตุ: การจัดอันดับงบการเงินรายไตรมาส 1 /52 ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ในกลุ่มธุรกิจบางบริษัทอาจยังไม่มีงบ ดังนั้นการจัดอันดับจึงจัดเฉพาะกลุ่มที่มีข้อมูลเท่านั้น

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


 •  
 •  
 •  
 •  
 •