เทคโอเวอร์! ทีวีไดเร็คเข้าซื้อหุ้นสปริงนิวส์ 90.10% มูลค่า 949.22 ล้านบาท ผ่อน 124 เดือน

  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

HL Finเมื่อคืนวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ทีวีไดเร็คได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมบอร์ดบริษัทได้อนุอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น หรือ SPTVซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ภายใต้ใบอนุญาตกสทช. จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SPC ในสัดส่วนไม่น้อยว่า 90.10% ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 949.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสำคัญในการเข้าซื้อหุ้นดังนี้

Letter

Letter 2

รูปแบบการซื้อนั้น ทีวีไดเร็คจะชำระค่าหุ้น SPTV ให้แก่ SPC เป็นรายเดือน เดือนละ 7,655,000บาท เป็นเวลา 124 เดือน ตามเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตทีวีดิจิทัลของ SPTV ที่มีกับกสทช.ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 24 เมษายน 2572 รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด  949,220,000 บาท

ทีวีไดเร็คจะชำระค่าผลิตรายการข่าวและสาระเพื่อออกอากาศในช่อง SPTV เดือนละ 1,055,000 บาท ให้ SPC เป็นการจ่ายรายเดือนจำนวน 124 เดือนเช่นกัน  และยังให้สิทธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีก 30 % ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ ให้กับ SPTV รวมมูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท เป็นเวลา 124 เดือน รวมมูลค่า 197,780,000 บาท

ฝ่ายผู้ขายคือ สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SPC นั้น ตกลงจะรับผิดชอบชำระหนี้คงค้างทั้งหมดของ SPTV ได้แก่ ค่าใบอนุญาต ค่าบริการโครงข่าย (MUX) ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ให้บริการเป็นการทั่ว ไป (Must Carry) รวมทั้งหนี้สินต่างๆ ตลอดจนภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนวันซื้อขายหุ้นสำเร็จ ในกรณีที่เป็นหนี้มีเงื่อนไขหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในวันที่การซื้อขายหุ้นสำเร็จ โดยที่ SPC ตกลงจะชำระหนี้ทั้งหมด

 

SPC ต้องคงเงินสดจำนวน 234,972,000 บาท เพื่อชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลในงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตามการซื้อขายหุ้นของ SPTV และทีวีไดเร็คนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทีวีไดเร็ค ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561นี้

ที่สำคัญ ทางทีวีไดเร็ตได้ชี้แจงว่า การเข้ามาซื้อหุ้นสปริงนิวส์ในครั้งนี้ นอกจากจะได้เข้ามาเป็นผู้ถือใบอนุญาตทีวีดิจัลแล้วนั้น ยังทำใบริษัทสามารถบริหารและเลือกเวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาขายของสินค้าของบริษัท และบริษัทในเครือได้ตรงกับกลุ่มเป้านหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยง และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเวลาเพื่อโฆษณาขายสินค้าของบริษัท และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทเพิ่มขึ้น

ผลประกอบการของสปริงนิวส์ ในปี 2560 นั้น มีรายได้รวม 200.13 ล้านบาท ขาดทุน 19.28 ล้านบาท ส่วนครึ่งปีแรกของ 2561 นั้น มีรายได้รวม 124.16 ล้านบาท และมีกำไร 17.60 ล้านบาท

 


  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
คุณคมสัน
ชาวร็อคหัวรุนแรง นิยมฟังเพลงจากแผ่นเสียง เคยร่ำเรียนการคิดโฆษณา ปัจจุบันมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาแทนแล้วนะ