WeLearn มาสเตอร์รี่เซ็นเตอร์แห่งแรก แหวกแนวการศึกษาแบบเดิม ๆ สู่ความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัล

  • 176
  •  
  •  
  •  
  •  

WeLearn1

หากพูดถึงระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย ผู้ใหญ่ที่ผ่านการเป็นเด็กในอดีตหรือแม้แต่เด็กที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียน ณ ปัจจุบัน คงคุ้นชินกับการนั่งเรียนบนโต๊ะประจำ จดตามคำบอก วิชาส่วนใหญ่จะเน้นวิชาการแต่ขาดการปฏิบัติ เด็กบางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าวิชาที่เรียนอยู่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่า หรือตอบโจทย์ความชอบ ความถนัด ตรงกับสายอาชีพของตนเองในอนาคตหรือไม่

WeLearn เปรียบเสมือนมาสเตอร์รี่เซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมศาสตร์แห่งการเรียนรู้ต่างๆ นำมาอยู่ในที่เดียวกัน โดย WeLearn ได้มีระบบการเรียนรูปแบบใหม่ เปิดสอนตั้งแต่อายุ 11-18 ปี เน้นความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และพัฒนาทักษะแห่งอนาคตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม

WeLearn 5 WeLearn 4

 

ซึ่งความหลากหลายของโปรแกรมการเรียนรู้เหล่านี้ จะสามารถตอบโจทย์ความสนใจของผู้เรียนอย่างตรงจุด ด้านโปรแกรมการเรียนรู้ของ WeLearn เป็นหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง เช่น  มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (John Hopkins University) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี (University of Missouri) มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana University) และมหาวิทยาลัย เนบราสกา (University of Nebraska)

สำหรับโปรแกรมการสอนจะเจาะกลุ่มกเรียนโรงเรียนรัฐบาล เอกชน นานาชาติ และนักเรียนโฮมสคูล แบ่งเป็น 2 โปรแกรมหลักดังนี้

1. Exploration และ Discovery Membership สำหรับนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ฯ รวมถึงเรียนหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะผู้ประกอบการ Startup การทำการตลาดด้วยสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การฝึกสมาธิและบริหารความเครียด และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 24,000 – 60,000 บาทต่อปี

2. Independence Program สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนเต็มรูปแบบ (Full time) ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกหลักสูตรเรียนจากสถาบันชั้นนำที่เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน โดยทีมที่ปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้อย่างไม่จำกัด โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 130,000 – 480,000 บาทต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียน

WeLearn ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท บาท ในการสร้างศูนย์ WeLearn Mastery Center and Innovation Lab สามารถรองรับนักเรียนสูงสุดถึง 450 คน ตั้งเป้าสิ้นปีนี้มีนักเรียน 300 คน โดยมีสัดส่วนนักเรียนที่เรียนเต็มเวลา 25% นักเรียนที่เข้าเรียนนอกเวลา 75% ด้านแผนการดำเนินงาน 5 ปี มุ่งขยายสาขาในกรุงเทพฯ 2-3 แห่ง และต่างจังหวัด 10 แห่ง นอกจากนี้ยังมีแผนสำหรับขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

Photo1

นายเดวิด ดี. โดแรน ผู้ก่อตั้ง (Founding Father) WeLearn กล่าวว่า สื่อการเรียนออนไลน์เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยจากการคาดการณ์ Global E-Learning Market Analysis & Trends – Industry Forecast to 2025 พบว่า ตลาดการศึกษาออนไลน์ทั่วโลกเติบโต 7.2% CAGR (การเติบโตต่อปี) แม้การเรียนออนไลน์จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน เพราะผู้เรียนอาจขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือเข้าใจในบทเรียนได้อย่างไม่เต็มที่ ขาดผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ซึ่ง WeLearn จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม www.welearn.org/exploration ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 61

WeLearn7 WeLearn 3 WeLearn 6 WeLearn 2


  • 176
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14