AIS Refreshing brand ‘GMS Advance’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

gsm_smartlifeAIS  Refresh brand ‘GSM Advance’ ครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี ทั้งในแง่ “ความรู้สึก” แก่ผู้พบเห็น และในแง่การมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าเลือก เช่น แพ็คเกจที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท

AIS ต้องการให้ภาพลักษณ์แบรนด์ มีความสดใส และสอดคล้องกับการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้ระบบพรีเพดมาเป็นโพสต์เพด จากวัยศึกษามาเป็นวัยทำงาน โดยมีลูกค้าลักษณะนี้ทั้งตลาดประมาณ 1.5 ล้านเลขหมาย

“เราคาดหวังว่าจะมีลูกค้าที่เข้าระบบโพสต์เพด 50% หรือ 7.5 แสนเลขหมาย เพื่อรักษาอันดับ 1 ทั้งในแง่เลขหมายและรายได้ ที่มีส่วนแบ่งประมาณ 50% ของมูลค่าตลาด” นายสมชัย ผู้บริหาร AIS

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

TVC GSM Smart Life

Design ใหม่ของ Web site GSM Advance
http://www.gsmadvance.ais.co.th/

gsm_smartlife_1

gsm_smartlife_5

gsm_smartlife_6

 

เลือกกันเองได้เลยกับโปรโมชั่นที่เหมาะกับ lifestyle ว่าปกติใช้แบบไหน เพิ่ม Topping ก็ได้

gsm_smartlife_7

คำนวนราคาให้เสร็จ ไม่ต้องเชื่อคนอื่นอีกต่อไป

gsm_smartlife_8


  •  
  •  
  •  
  •  
  •