ยุทธศาสตร์ ‘พรานทะเล’

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

plantalay

พรานทะเล รู้ใจผู้บริโภคเตรียมวางราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพตลาดมากขึ้น หลังพบพฤติกรรมผู้บริโภคว่า ความถี่ในการซื้อสินค้าน้อยลง แต่ปริมาณการซื้อยังเท่าเดิม และพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคต้องการจ่ายเม็ดเงินการซื้อสินค้าเท่าเดิม แต่ต้องการสินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

 

ปีนี้บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม ใน 2 รูปแบบ

 1. ลดราคาสินค้าลง แต่จำหน่ายในปริมาณเท่าเดิม หรือ
 2. จำหน่ายราคาเท่าเดิม แต่เพิ่มปริมาณมากขึ้น

ปลายปีนี้ พรานทะเล ยังเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ มุ่งเน้นตอบโจทย์ด้านการวางราคาที่ถูก สะดวก รวดเร็ว และขณะเดียวกันยังขยายกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น  จากปกติฐานลูกค้าหลักกลุ่มอาหารพร้อมปรุงเป็นกลุ่มระดับ hi-end ส่วนอาหารพร้อมทาน กลุ่มเป้าหมายทั่วไป ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและวิจัยสินค้า

สำหรับตลาดรวมอาหารแช่แข็งมูลค่า 3,500 ล้านบาท ปีนี้คาดว่ามีอัตราการเติบโต 20-30% แบ่งเป็น ตลาดอาหารพร้อมทาน 3,000 ล้านบาท พรานทะเล CPF และ S&P ผลัดกันขึ้นเป็นผู้นำตลาด โดยปัจจุบันพรานทะเลมีส่วนแบ่ง 22-23%  และอาหารพร้อมปรุง 500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่ง 80-90% ส่วนตลาดซูชิมูลค่า 500 ล้านบาท พรานทะเลมีส่วนแบ่ง 80-90% สำหรับผลประกอบการปีนี้บริษัทตั้งเป้ามีอัตราการเติบโต 40% หรือมีรายได้เพิ่มจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 4,200 ล้านบาท โดยการเติบโตมาจากการโยกธุรกิจฟูดส์ เซอร์วิส จากบริษัทแม่มาทำตลาดเอง

Source: ASTV ผู้จัดการออนไลน์


 •  
 •  
 •  
 •  
 •