เครือ a day ขายหุ้น 70% ให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ POLAR มูลค่ากว่า 300 ล้าน

  • 420
  •  
  •  
  •  
  •  

aday1

แม้จะใกล้หมดปีแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดเทศกาลช้อปสื่อกันเลย ล่าสุด บริษัทธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ตัดสินใจลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ซื้อหุ้นใน 70% ในเครือ A Day

บริษัทโพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเดย์ โพเอทส์ จํากัด จํานวน 490,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ จากบริษัท ไทยฟู้ด โลจิสติกส์ จํากัด ในจํานวน 245,000 หุ้น และ จากบริษัท ธนวรินทร์ จํากัด ในจํานวน 245,000 หุ้น ในราคารวม 308,700,000 บาท หรือเท่ากับ 630 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้และผลกําไรจากการประกอบกิจการของ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จํากัด ได้ทันที อีกทั้งบริษัท เดย์ โพเอทส์ จํากัด ยังมีกําไรสะสมที่สามารถนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาอันใกล้

ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากและมีการแข่งขันสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนาน กว่าที่จะสามารถรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำหนดระยะเวลาในการทำรายการเข้าลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท เดย์ โพเอทส์ จํากัด ภายในเดือนมีนาคม 2560

สำหรับ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา โดยเนื้อหาของสื่อจะเน้นความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และบุคคลที่น่าสนใจในสังคม โดยมีคอลัมภ์ main course เป็นสกู๊ปหลักที่มีเนื้อหาแตกต่างกันในแต่ละเดือน หยิบเอาเรื่องในสังคมที่กำลังเป็นที่นิยม มาสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอัพเดตวงการความคิดสร้างสรรค์ของโลก สัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจในวงการศิลปะและครีเอทีฟ โดยมีหนังสือและนิตยสารที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ a day, a day bulletin, Hamburger และ a book เป็นต้น

 


  • 420
  •  
  •  
  •  
  •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!