เพิ่มมาตรการไปอีกขั้น เมื่อ Apple สั่งปิดธุรกิจทั้งหมดในจีนแผ่นดินใหญ่ชั่วคราว

  • 205
  •  
  •  
  •  
  •  

Apple Close All Business

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus ที่ดูเหมือนจะยังไม่มีท่าทีบรรเทาลง แถมยังตามมาด้วยการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก (WHO) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากจีนเป็นประเทศผู้ผลิตและ Supplier รายใหญ่ของโลก

เพราะสถานการณ์ของ Coronavirus ทำให้หลายบริษัทปิดทำการเพื่อป้องกันการระบาดติดเชื้อ และจะส่งผลต่อกระบวนการผลิต เห็นได้จากในช่วงแรกที่มีการระบาดหลายบริษัทของสหรัฐฯ สั่งปิดทำการธุรกิจในจีนลงชั่วคราว  เช่น Facebook, Starbucks เป็นต้น รวมไปถึงยักษ์ใหญ่ด้านสมาร์ทโฟนอย่าง Apple ด้วยเช่นกัน

Apple in China

โดย Apple ได้ดำเนินการสั่งปิดสาขาลง 3 แห่งที่อยู่ในพื้นที่รอบเมืองอู่ฮั่น เมืองศูนย์กลางของการแพร่ระบาด Coronavirus ล่าสุด  Apple ได้ออกมาตรการใหม่ โดยสั่งให้หยุดทำการธุรกิจทั้งหมดของ Apple ที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ออกไปก่อน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถเปิดทำการธุรกิจทั้งหมดได้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ หากสถานการณ์คลี่คลายลง

Tim Cook

โดย Tim Cook CEO Apple Inc. ได้เตรียมแผนบรรเทาผลกระทบเพื่อรองรับความเสียหายของธุรกิจที่เกิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยจีนถือเป็นประเทศ Supplier แหล่งใหญ่ที่สุดของ Apple คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อกระบวนการผลิตของ Apple

 

Source: Reuters


  • 205
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา