ช่อง 3 ปรับเวลาลุยงานของ ‘บี๋ – อริยะ พนมยงค์’ เร็วขึ้น เริ่มหลังสงกรานต์

  • 89
  •  
  •  
  •  
  •  

BEC-World

ตามที่ได้มีการนำเสนอเรื่อง การเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในนาม “ช่อง 3” มีการแต่งตั้ง ‘อริยะ พนมยงค์’ อดีตกรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ พร้อมกับการปรับตำแหน่งระดับผู้บริหารสูงภายในองค์กรของช่อง 3

ล่าสุด เพื่อให้การบริหารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จึงได้แจ้งหนังสือไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหนังสือแจ้งมติการร่นวันแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท จากเดิมที่มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 18 เมษายนนี้

Bec World
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่หนังสือระบุไว้ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมและมีมติเปลี่ยนแปลงวันแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท โดยให้มีผลเร็วขึ้นกว่าเดิมมาเป็นวันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้มติเปลี่ยนแปลงวันแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัทประกอบไปด้วย 3 ตำแหน่งสำคัญ ประกอบปด้วย

ประชุม มาลีนนท์” จากเดิมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (G-CEO) ไปดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

อัมพร มาลีนนท์” จากเดิมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อริยะ พนมยงค์” เข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ (President)

 

การปรับระยะเวลาเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ คาดว่าบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดรับกับยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ารับตำแหน่งของ อริยะ พนมยงค์” ที่คู่แข่งในธุรกิจน่าจะเริ่มขยับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังอริยะ พนมยงค์เข้ารับตำแหน่ง

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  • 89
  •  
  •  
  •  
  •