Bitkub จับมือกลุ่มทองแตงปั้น “Bitkub World Tech” สร้างโอกาสการเรียนรู้ทั่วประเทศ

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Bitkub Group และทองแตงกรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกันภายใต้ “Bitkub World Tech” สำหรับการร่วมลงทุนจัดตั้ง Bitkub World Tech ครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเข้าสู่การศึกษาในโลกเทคโนโลยียุคใหม่ได้มากขึ้น ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความก้าวหน้า ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สู่โลกอนาคต

ด้าน คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ชี้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

เป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ รวมไปถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต โดยจุดประสงค์หลักของ Bitkub คือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนในประเทศผ่าน Bitkub World Tech ซึ่งจะกลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ในลักษณะ Learn to Earn, Prove to Earn หรือ Play to Earn ที่ทำกิจกรรมต่างๆ แล้วได้เงินการรวมมือในครั้งนี้กับกลุ่มทองแตง จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของคนไทย ให้รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

ขณะที่ คุณวิชัย ทองแตง ประธานกลุ่มทองแตง ในฐานะนักธุรกิจและนักลงทุน เห็นว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมคนยุคเก่าและคนยุคใหม่เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาสแห่งอนาคต ถ้ามองภาพอนาคตร่วมกันจะพบว่า กระบวนการเปลี่ยนถ่ายของเทคโนโลยีขาดไปสิ่งหนึ่งคือเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาผสานกับองค์ความรู้จาก Bitkub หล่อหลอมและถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่ จึงได้เกิดเป็น Bitkub World Tech ขึ้น

คุณวิชัย ทองแตง ประธานกลุ่มทองแตง

สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกร่วมมือกับ Bitkub เป็นเพราะได้ศึกษาบริษัท Bitkub มาพอสมควรและต้องการขยายความร่วมมือไปทุกหย่อมหญ้า Bitkub มีความโด่งดังเรื่องดิจิทัล ซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องเงินดิจิทัล (Crypto) หรือ Blockchain แต่ Bitkub เห็นถึงความยั่งยืนของโลกดิจิทัล และส่วนตัวเองก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของทุกคนที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของดิจิทัล การเชื่อมโยงกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดพลังในการเติบโตและความสร้างสรรค์ที่ดีในอนาคต

โดย Bitkub World Tech จะเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรเข้ามาร่วมสร้างโอกาสแห่งอนาคต ภายใต้แนวทางความร่วมมือ 3 ด้าน ทั้งในด้านการไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้อื่น, ในด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีและมีคุณธรรม และในด้านการแบ่งปันความรู้และโอกาสแก่ผู้อื่นเสมอ

ทั้งนี้ จะเริ่มต้นโครงการแห่งแรกที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยในวันที่ 20 มกราคม 2565 จะมีการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ซึ่งตั้งเป้าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สายอาชีพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยจะเป็นการเรียนที่จับคู่กับความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบออกมามีตำแหน่งงานรองรับ ได้ตรงอาชีพมากที่สุด ขณะที่แห่งที่สองจะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม สามานถติดต่อเข้ามาได้ที่ Bitkub World Tech


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE