โอบาม่า เหมาะกับ BMW แมคแคน เหมาะกับ Ford

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จากผลสำรวจ 2008 Presidential ImagePower Survey จัดทำโดย Landor Associates และสถาบันวิจัย Penn, Schoen & Berland  โดยทำการสำรวจก่อนวันเลือกตั้ง (Nov 4, 2008) ประธานาธิปดีของสหรัฐ อเมริกา  โดยตั้งคำถามว่าแบรนด์สินค้าใดเหมาะกับผู้สมัคร แน่นอนว่าต้องรวมถึง บารัก โอบามา และ จอน แมคแคน อย่างแน่นอน

ผลสำรวจบอกว่า บารัก โอบามา เหมาะกับ แบรนด์ BMW, Target, Google และ Samuel Adams ส่วน จอน แมคแคน เหมาะกับ Ford, Wal-Mart, AOL และ Budweiser   ตามตารางด้านล่างนี้เลย

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •