Brexit ยังคงเดินหน้าแยกตัวออกจาก EU ตามแผนกำหนดการเดิม แม้จะมี COVID-19 มาเป็นอุปสรรค

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Brexit

ก่อนเกิดปรากฎการณ์ COVID-19 คงเป็นที่ทราบกันดีว่ามี 2 เหตุการณ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและประเทศไทย ทั้งเรื่องสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ และการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งสงครามการค้าดูเหมือนจะเงียบลงไปเพราะ COVID-19 ทำให้ 2 มหาอำนาจคู่ขัดแย้งต้องหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของประชากรในประเทศ แทนการทำสงครามการค้า

ขณะที่แผนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรกลับยังคงเดินหน้าต่อไป เนื่องจากมีเรื่องของระยะเวลา (Timeline) มาเป็นตัวกำหนดขั้นตอนต่างๆ แม้ว่าหัวหน้าการเจรจาทั้งฝ่ายสหราชอาณาจักรและฝ่ายสหภาพยุโรปต้องถูกกักบริเวณ เนื่องจากมีการแสดงอาการของ COVID-19 จนทำให้การเจรจาต้องหยุดชะงักลง

Brexit Meeting

ซึ่งตามข้อกำหนดสามารถขอยืดระยะเวลาในการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้มีความต้องการให้การแยกตัวเป็นไปตามกำหนดการโดยไม่มียืดเวลา ซึ่งกำหนดการแยกตัวจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ผู้ส่งออกสินค้าไปยังยุโรปต้องเตรียมมือกับการปรับตัวครั้งนี้

 

Source: Bloomberg


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา