ปิดน่านฟ้าไทยต่ออีก 1 เดือน ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ไม่ให้เกิดระลอก 2

  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

Extend Close

หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ขยายระยะเวลาการปิดสนามบินภูเก็ตออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากยังอาจมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้สายการบินต้องมีการยกเลิกตารางการบินมายังสนามบินภูเก็ตออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเป็นการนำคำแนะนำของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (ศบค.) 

ล่าสุด นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อนุมัติให้ ขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยออกไปเป็นเวลา 1 เดือน จากเดิมที่การห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารบินเข้าสู่ประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อคงความต่อเนื่องของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

CAAT
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

โดยการขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. โดยมีข้อยกเว้นสำหรับ อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน, อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง, อากาศยานด้านมนุษยธรรม การแพทย์ การขนส่งสิ่งของที่เกี่ยวกับ COVID 19, อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้รับส่งบุคคลคนไทยกลับประเทศ และอากาศยานขนส่งสินค้า

Suvarnabhumi Airport

สำหรับผู้โดยสารที่อยู่บนอากาศยานที่ได้รับอนุญาต จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการกักตัว 14 วัน และข้อกำหนดอื่นๆ ตามที่กำหนดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่า แม้ประเทศไทยจะปลดล็อคประเทศที่ต้องเฝ้าระวังออกหลายประเทศ แต่การขยายระยะเวลาปิดน่านฟ้าไทยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหลั่งไหลในการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ


  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา