CAT รุก Data Center ต่อเนื่อง เพื่อธุรกิจที่เริ่มเข้าสู่โลกดิจิทัล

  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  

CAT

ด้วยรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่หันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ที่องค์กรแต่ละแห่งมีปริมาณมากขึ้น แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันไม่สามารถรองรับข้อมูลในปริมาณมหาศาลได้อย่างเพียงพอ ยิ่งหากจำเป็นต้องนำข้อมูลปริมาณมากมายมหาศาลมาใช้ในการวางแผนธุรกิจหรือเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ รับประกันได้ว่าทีมไอทียกโขยงลาออกอย่างแน่นอน

แต่ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือที่เรารู้จักในชื่อ CAT ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะ Gateway ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการเชื่อมโยงสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังต่างประเทศทั่วโลก ด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

CAT ได้เปิดให้บริการ CAT data center ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ การให้เช่าพื้นที่และบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ต่าง ๆ การเช่าสายสัญญาณ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าสำรองและการดูแลรักษา สามารถช่วยลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 30%-50% ซึ่งจะทำให้การบริหารธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

ซึ่งหลายคนยังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญขององค์กร ทั้งเรื่องของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลแผนการทำธุรกิจและข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ อีกมากมาย หากถูกจารกรรมหรือหลุดเผยแพร่ก็เป็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ CAT data center จึงได้ลงทุนกว่า 500 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคาร CAT data center Nonthaburi 2 ซึ่งอาคารนี้ได้รับระบบมาตรฐาน Trusted Site Infrastructure (TSI) และอาจกล่าวได้ว่า อาคาร CAT data center เป็นเจ้าแรกใน ASEAN ที่ผ่านมาตรฐาน TSI Level 3 ช่วยย้ำเตือนถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บไว้ที่อาคาร CAT data center Nonthaburi 2

สำหรับ CAT data center จะให้บริการในด้านการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของประเทศมายาวนานกว่า 15 ปี ช่วยให้ CAT data center สามารถเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูงได้อย่างรวดเร็ว, บริการสำนักงานให้เช่าชั่วคราวติดกับ Server Room พร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในลักษณะ Co-Location เป็นสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแก่หน่วยงานหลัก (Main Site) CAT มีบริการ Data Center ทั่วประเทศรวมกันทั้งสิ้นถึง 8 แห่ง ได้แก่ บางรัก, นนทบุรี 1, นนทบุรี 2, ศรีราชา, ภูเก็ต, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่

เรียกว่าถ้าจะเลือกใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบลงทุนไม่มากแต่ได้ความเร็วสูง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีทั้งตัวข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ CAT data center คืออีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่การแข่งขันในโลกดิจิทัลได้มีประสิทธิมากมากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.idc.cattelecom.com/th/home


  • 50
  •  
  •  
  •  
  •