Cotto หวัง 5ปี สร้างแบรนด์ติด Top 3 Asia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

cottoCOTTO หรือ บ. สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี มีเป้าหมายที่จะสร้างแบรนด์ให้ติด 1 ใน 3 เป็นที่ยอมรับของตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเชิงรุกครั้งแรกปี 2553 ที่ได้ตั้งงบสำหรับลงสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ คิดเป็นสัดส่วน 8-10% จากมูลค่าการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ  30% ขณะที่ในประเทศสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 70% โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ที่ 4,300 ล้านบาท

เป้าหมายสร้างแบรนด์ติด 1 ใน 3 นั้น จะดำเนินงานต่อเนื่องหลังจากที่มีการรีแบรนดิ้ง  คอตโต้ 3 ผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ รวมเป็นหนึ่ง เมื่อต้นปีนี้ ที่นับจากนี้ไปต้องเพิ่มภาพลักษณ์ของคอตโต้ให้เป็น The Right Solution เพื่อเป็นคำตอบของทุกความต้องการเกี่ยวกับกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และบริการ ซึ่งการสร้างแบรนด์นั้นจะไปภายใต้โลโก้เดียวกัน ส่วนกระบวนการผลิตและการกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดนั้นทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ก็จะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันด้วย

สำหรับการแข่งขันของตลาดนั้น ยังคงรุนแรงผ่านแคมเปญการตลาด การจัดโปรโมชั่น  ณ จุดขาย นอกจากนี้ผู้ผลิตยังพยายามจะแย่งพื้นที่ขายจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกระดับ ทั้งที่เป็นร้านค้า หรือผู้แทนจำหน่าย สถาปนิก รวมถึงผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ โดยในส่วนของบริษัทเองก็ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบท่องเที่ยว

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
logo_bkkbiz


  •  
  •  
  •  
  •  
  •