Dek-D กับ “โรงเรียนที่คิดถึง” (TVC)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อีกหนึ่งผลงานจากทีมงาน Dek-d.com กับภาพยนตร์โฆษณา “โรงเรียนที่คิดถึง” ด้วยแนวคิดอยากนำเสนอมุมมองเรื่องของ “ ความผูกพันของนักเรียนกับสถานศึกษา” โดยในภาพยนตร์โฆษณา จะสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียน ที่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ให้ความรู้เท่านั้น แต่เปรียบเสมือนสถานที่อบรม ขัดเกลา ฝึกฝน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งสถานที่ ครู และเพื่อน ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนคนหนึ่งให้เป็นเด็กดี และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปในวันข้างหน้า 

 “โรงเรียนที่คิดถึง” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาชายคนหนึ่งที่นัดกลุ่มเพื่อน กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าหลังจบการศึกษามาเป็นเวลา 3 ปี แต่เขาจงใจมาถึงก่อนเวลา เพื่อที่ได้เดินสำรวจตรวจตราร่องรอยอดีตของตัวเอง เขาได้เดินไปตามหลายสถานที่ที่เคยผูกพัน นึกถึงคุณครูที่เคยเคี่ยวเข็ญขัดเกลาเขาด้วยความรักและเป็นห่วง และซาบซึ้งในมิตรภาพของเพื่อนๆ ด้วยมุมมองที่ต่างไปจากอดีต พร้อมกับความรู้สึกสำนึกในความสำคัญของโรงเรียน  ลองชมกันดู


  •  
  •  
  •  
  •  
  •