งดใช้โดรนในรัศมี 19 กม. เหนือพระราชพิธีฯ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  • 159
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_566395555-700

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ออกประกาศห้ามใช้โดรน หรืออากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) บริเวณพระบรมมหาราชวัง-สนามหลวง และในเขตรัศมี 19 กิโลเมตร

คุณจุฬา สุขมานพ ผอ. กพท. ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ หากพบผู้ใดทำการฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา78(1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ตามมาตร10 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553

cats18


  • 159
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE