Ensogo ล้มละลาย! ยังไม่จบ สคบ.ประกาศให้ผู้เสียหายใช้สิทธิขอชำระหนี้กรมบังคับคดีได้

  • 322
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อราวกลางปีที่ผ่านมา กับข่าวการปิดบริการทั้งแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ของเว็บดีลยอดนิยม Ensogo ซึ่งสร้างความปั่นป่วนไปหมด ไม่ว่าจะกับทั้งร้านค้าที่ร่วมดีลด้วยหรือผู้บริโภคที่ได้ซื้อคูปองไปแล้ว ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนยังไม่ได้รับการเยียวยา (อ่านข่าวเพิ่มเติม 1 และ 2) ล่าสุด สคบ.จึงออกประกาศให้ผู้ได้รับผลกระทบไปขอรับชำระหนี้กับกรมบังคับคดี กองบังคับคดีล้มละลายได้ทันที

ensogo-logo-700px

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกประกาศเรื่อง แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ระบุว่า ตามที่ สคบ. ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้บริโภคจำนวนหลายราย กรณีบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ประกาศปิดกิจการและไม่สามารถให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.ensogo.co.th ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ทำให้ผู้ซื้อคูปองสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่สามารถนำคูปองไปใช้บริการได้ เป็นเหตุทำให้ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก นั้น สคบ. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด และบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด อย่างต่อเนื่องแล้ว

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ร้องเรียนทั้งสิ้นจำนวน 752 ราย โดยผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วจำนวน 277 ราย คงเหลือผู้ร้องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอีกจำนวน 475 ราย ต่อมาบริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด ได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ศาลล้มละลายกลาง (เรื่องที่ ๓๑๕๑/๒๕๕๙ คดีหมายเลขดำที่ ล.๒๓๑๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๓๕๙/๒๕๕๙) ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ทำให้ สคบ. ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2551 ข้อ 10(4)

จึงได้มีประกาศแจ้งให้ทราบ เพื่อไปใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ ตามกฎหมายต่อไป

ensogo2


  • 322
  •  
  •  
  •  
  •