แปลง “องค์กร” เป็น “ปลาไว” เริ่มต้นจากบุคลากร “GC” สตาร์ทภารกิจหนียุค Disruption

  • 188
  •  
  •  
  •  
  •  

GC Shark Tank Hackathon 01

เมื่อทุกอุตสาหกรรมถูกเทคโนโลยีบีบบังคับให้เข้าสู่ยุค Disruption องค์กรที่ปรับตัว ตั้งรับ และออกเดินหน้าได้โดยไม่เผชิญสถานการณ์หยุดชะงัก แน่นอนว่ายิ่งสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้หลายองค์กรอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็น “ปลาไว” เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจและกิน “ปลาช้า” ที่ไม่รีบขยับตัว

เช่นเดียวกับแนวคิดของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งแม้จะดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์กลุ่ม ปตท. แต่ก็มีเป้าหมายปรับตัวเพื่อรับยุค Digital Transformation เทคโนโลยีกลืนวิถีดำเนินธุรกิจแบบเก่า โดยรูปแบบที่ GC มองว่าจะทำให้องค์กรพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คือการจัดกิจกรรม GC Shark Tank Hackathon ซึ่งตั้งเป้าหมายเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร และสะท้อนถึงความพร้อมในการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งและพร้อมพัฒนา

เรื่องนี้ คุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ Senior Vice President, Transformation Excellence ของ GC อธิบายว่า Hackathon ยังเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับองค์กรในไทย นี่จึงกลายเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทเริ่มนำกระบวนการดังกล่าวเข้ามาใช้ในการทำงาน ภายใต้แนวคิด When Fast is not Fast Enough ภายใต้ภาวะ Digital Disruption ซึ่งเป็นความท้าทายที่องค์กรต้องเริ่มปรับตัวและนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานให้สะดวกและรวดเร็ว

GC Shark Tank Hackathon 02

“เพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เป็นยุคปลาเร็วกินปลาช้า GC จึงเริ่ม Transform องค์กรให้เป็น Digital Organization ภายใต้แนวคิด Triple Transformation ซึ่งตอนนี้เราทำ Digital Project เพื่อปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานไอทีพร้อมกัน ซึ่งการทำ Hackathon ครั้งนี้ เราให้อิสระในการตั้งโจทย์จากมุมมองของพนักงาน ด้วยความเชื่อที่ว่าพนักงานคือคนที่เข้าใจกระบวนการทำงานและปัญหาที่แท้จริง ทำให้องค์กรสามารถนำไอเดียดังกล่าวมาปรับใช้ให้ตรงจุดมากขึ้น พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความท้าทายของธุรกิจและความต้องการของลูกค้า”

นอกจากนี้ องค์กรยังมองว่าสิ่งสำคัญที่พนักงานจะได้รับจากการเข้าร่วม Hackathon คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและนำศักยภาพของตนมาช่วยพัฒนาองค์กร โดยการทำ Hackathon ถือเป็นโมเดลตัวอย่างของการทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ คนหลายคนไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ต้องใช้ชีวิตระดมสมองทำงานร่วมกันกว่า 58 ชั่วโมง ทำให้ได้มิตรภาพใหม่และได้มุมมองการทำงานจากพนักงานคนอื่น สู่วิสัยทัศน์ของ GC ในการเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต


  • 188
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน