Google เผชิญศึกใหญ่ปลายปี หลังถูกฟ้อง “ผูกขาด” ตลาดโฆษณาดิจิทัลและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Google Antitrust

หากยังจำกันได้ ก่อนหน้านี้สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้เชิญบริษัท Big Tech ทั้ง 4 แห่งมาให้ข้อมูลหลังมีการฟ้องร้องว่ามีการผูกขาดตลาด และปิดกั้นโอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยบริษัท Big Tech ทั้ง 4 แห่งประกอบไปด้วย Amazon, Facebook, Apple และ Alphabet ในนาม Google ซึ่งในครั้งนั้นไม่มีการตัดสินความผิดเนื่องจากเป็นชี้แจง

ทว่า หลังจากนั้น Google ก็ถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาผูกขาดตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีการยื่นฟ้อง Google ต่อศาลด้วยข้อหาผูกขาดการค้าใน 10 รัฐของสหรัฐฯ โดยการฟ้องร้องครั้งนี้มีการอ้างว่า Google ใช้ความเป็นเจ้าของตลาดโฆษณาดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง จนส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

google spotlight

ในคำฟ้องมีการระบุว่า พฤติกรรมของ Google ยังเป็นตัวขัดขวางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านโฆษณาดิจิทัล และส่งผลกระทบต่อผู้โฆษณา ตัวแทนผู้โฆษณาและผู้บริโภค โดยมีการยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีด้านการโฆษณาไม่สามารถทำงานร่วมกันหรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีของ Google ได้ โดยผู้ที่ได้รับโอกาสในการโฆษณาคือผู้ที่จ่ายเงินสูงสุด เป็นการปิดกั้นโอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก และมีโอกาสที่จะผูกขาดการโฆษณากับธุรกิจขนาดใหญ่

ในคำฟ้องยังได้สรุปปัญหาออกมา 3 ประเด็นด้วยกัน โดยประเด็นแรกมีการระบุถึงสัญญาที่มีลักษณะของการผูกขาดกับ Google เพียงรายเดียว ประเด็นต่อมาเป็นการปฏิเสธการลงโฆษณา โดยอ้างถึงเทคโนโลยีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทำให้เกิดการเสียโอกาส และประเด็นสุดท้ายคือการเลือกปฏิบัติในการค้นหา เพื่อจำกัดความสามารถในการค้นหา

sundar-pichai
Pichai Sundar CEO Google

ทั้งนี้ต้องรอดูต่อไปว่า Google จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เพราะการต่อสู้กันในครั้งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ถูกนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการทำงานร่วมกับ Google แต่สำหรับในประเทศไทยยังไม่พบปัญหาความขัดแย้งในความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและ Google ประเทศไทย

 

Source: Reuters, CNNCNBC


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา