INET ชี้ประเทศไทยต้องมี Platform ของตัวเองรองรับการใช้งานคลาวด์ในกลุ่ม SME และธุรกิจขนาดกลาง 

  • 113
  •  
  •  
  •  
  •  

INET-04

ในโลกดิจิทัลความเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจองค์กร ใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไว โดยเฉพาะข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคย่อมได้เปรียบกว่า แต่ในปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นล้วนแต่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกับพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ  อาทิ ระบบ AI, ระบบ Machine Learning เป็นต้น และยังเป็นความเสี่ยงสำหรับธุรกิจองค์กรหากระบบการสื่อสารตัดขาดกัน

นั่นจึงป็นที่มาของการพัฒนา Platform สำหรับคนไทย เพื่อคนไทย โดยคนไทย และให้ข้อมูลที่สำคัญยังอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต (INET) ได้เตรียมแผนการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center – DC) บนพื้นที่ความเสี่ยงต่ำอย่างดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินที่ราบสูงและยังเป็นดินแดนที่ไม่มีแนวแผ่นดินไหวพาดผ่าน

INET-01

นายวัลล์ชัย เวชชีวดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า “ประเทศไทยมีพื้นที่ในการจัดทำ Data Center อยู่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสิงคโปร์ ทั้งที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะ ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ในการสร้าง Data Center อยู่จำนวนมาก และ Data Center จะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยี IoT และการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

INET-05

แน่นอนว่าระบบ AI และระบบ Machine Learning จำเป็นต้องเรียนรู้ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสบการณ์และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ การที่ข้อมูลส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกนำไปฝากไว้ในต่างประเทศ จะช่วยให้ระบบ AI และระบบ Machine Learning ในต่างประเทศมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ขนาดที่ระบบ AI และระบบ Machine Learning ในประเทศไทยที่ไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้ จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INET-02

ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงที่ผ่านมา INET ยังเปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะเป็นกลุ่ม SME และกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีคลาวด์อย่างมาก แต่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของราคา โดยคุณวัลล์ชัยอธิบายว่าธุรกิจยิ่งเล็กยิ่งสนใจในเรื่องของโครงสร้างระบบไอทีน้อย เพราะไม่ต้องการลงทุนสูง แต่กลับต้องการใช้ระบบไอทีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

สำหรับ Platform ที่ INET ตั้งเป้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมีชื่อว่า “One Platform” ซึ่งจะเชื่อมโยงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยจะเน้นไปที่ความเชื่อมั่นทั้ง 4 ด้านทั้งด้านการระบุตัวตน ด้านความร่วมมือ ด้านเอกสารอิเลคทรอนิกส์และด้านการยืนยันตัวตน ผ่าน 3 Platform ทั้ง e-Mail ที่จะใช้ @mail.one.th ทั้งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์และทั้งการแชท ที่กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถไปสู่รูปแบบเดียวับ WeChat

INET-03


  • 113
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา