KBank x CU ดึงดิจิทัลเทคโนโลยี นำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ ‘Digital Lifestyle University’ ระดับโลก

 • 9.2K
 •  
 •  
 •  
 •  

รูปแบบการศึกษาในยุคปัจจุบันพลิกโฉมไปกว่าในอดีตอย่างรวดเร็ว คำว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน คือหัวใจสำคัญที่ดันให้โลกการเรียนรู้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องขบคิด และหาโซลูชันที่จะเข้ามาตอบโจทย์นี้ให้ได้

หนี่งในโซลูชันที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องในวันนี้คือ “ดิจิทัลเทคโนโลยี” ที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ให้มีความสามารถกว้างไกล และสามารถเชื่อมโยงทุกความต้องการให้มารวมอยู่ที่เดียวกัน และจัดระบบสนองความต้องการทั้งแก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ในที่เดียว

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการขยายโลกการเรียนรู้ใบใหม่ๆ และสร้างระบบโครงสร้างของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร จึงมองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพที่จะสามารถตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบัน และตอบโจทย์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ จึงร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกัน และมีศักยภาพที่พร้อมในเรื่องเทคโนโลยีจากการที่มีหน่วยงานเฉพาะสำหรับการสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมแห่งอนาคต อย่างกสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ เคบีทีจี มาร่วมคิด ร่วมทำงานกันในโครงการพิเศษที่มีชื่อว่า “CU NEX” โครงการที่ถูกมุ่งหมายว่าจะเป็นโครงการที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับโฉมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองที่เป็น Digital Lifestyle University” ด้วยการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทุกแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน และจะทำให้ไลฟ์สไตล์ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มีความสะดวกสบายขึ้น และเติมเต็มศักยภาพได้ทุกวัน หลากหลายรูปแบบด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในทุกโมเม้นท์ในรั้วมหาวิทยาลัย และพื้นที่โดยรอบ

K-Bank_CU_1

ตัวอย่างเมืองในอนาคตของโลกดิจิทัล ใจกลางประเทศ

ในรูปแบบ Digital Lifestyle University

K-Bank_CU_2

เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิต

 • Virtual ID ที่มาแทนที่บัตรนักศึกษา กับโมบาย แอปพลิเคชั่น “CU NEX” นวัตกรรมเชื่อมโลกการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนิสิตให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งระบบการลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด การใช้งานบริการอาคารสถานที่ และการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
 • ก้าวสู่ชีวิตไร้เงินสด ด้วย QR Payment บนแอป CU NEX หรือใช้บัตรนิสิต รับคะแนนสะสม แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากร้านค้าโดยรอบมหาวิทยาลัย
 • เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ให้นิสิตได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลก บนพื้นที่เรียกว่า “PLEARN Space”

K-Bank_CU_3

พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่โลกการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

 • เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ด้วยกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบร่วมกับ KASIKORN Business -Technology Group (KBTG)
 • เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่นๆ เช่น กิจกรรม Tech Jam, MAPS และ ChAMP พร้อมสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้บนดินแดนแห่งเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Silicon Valley และก้าวสู่การเป็น Startup ที่พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก ตลอดจนร่วมกันวิจัย และพัฒนาระบบประมวลผลภาษาไทย (Thai Natural Language Processing – NLP)

K-Bank_CU_4

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลด้วย

 • สร้าง Data Hub รวบรวมทุกข้อมูล เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมนิสิตผ่านเทคโนโลยี Machine Learning และใช้ Business Intelligence (BI) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปออกแบบ พัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนิสิตแต่ละกลุ่ม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้ดียิ่งขี้น
 • พัฒนาระบบชั้นของข้อมูลใน Data Hub เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายใน เพื่อรักษาชั้นความลับของข้อมูล
 • นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยจัดการงานเอกสารสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิผล

K-Bank_CU_5

ทั้งหมดนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่เมื่อโครงการสมบูรณ์แบบแล้ว ไม่เพียงแต่จะปรับโฉมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ Digital Lifestyle University ที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้ วิถีชีวิตทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่รองรับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล เท่านั้น แต่จะเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่นำร่องปฏิรูปวงการการศึกษาของประเทศด้วยการระดมความสามารถของนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มกำลัง

K-Bank_CU_6


 • 9.2K
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE