ล้างภาพองค์กรใหญ่ขยับตัวช้า เมื่อเทสโก้ฯ ก้าวสู่ Workforce 4.0 Collab มหาวิทยาลัยชั้นนำ พัฒนาบุคลากร

  • 1.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

700

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวเอาไว้ว่า Once you stop learning, you start dying. การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เรื่องนี้เป็นความจริงที่พูดได้เต็มปากเต็มคำทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลก 4.0 ยุคสมัยแห่งความเป็นดิจิทัล ยิ่งตอกย้ำว่าความรู้บทใหม่นั้นเกิดขึ้นทุกวัน ใครไม่ขยับก็เท่ากับมีโอกาสแพ้ไปแล้วครึ่งทาง

ยิ่งพูดเรื่องนี้ยิ่งเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่ สะท้อนแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่แต่ละธุรกิจ แต่ละแบรนด์ พยายามทำในยุคนี้ ไม่เว้นแม้แต่ ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง เทสโก้ โลตัส ที่เลือกจะ เตรียมตัวเพื่อรับมือและพร้อม Transform อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ หรือ Workforce 4.0

ในยุคที่ Personalisation เป็นแนวคิดที่สำคัญ จึงไม่แปลกที่ เทสโก้ โลตัส ขยับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร โดยเปลี่ยนโปรแกรมพัฒนาพนักงานทั่วประเทศให้เป็น Personalised Learning คือเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกการเรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล แน่นอนว่าตอบโจทย์แรงงานยุค 4.0 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางบุคลากรทั่วประเทศร่วม 50,000 คน ที่เทสโก้ โลตัสสะท้อนผ่านวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของโครงการพัฒนาศักยภาพในชื่อ “Learning Dollars”

1

ไม่ใช่แค่พัฒนาองค์กรและธุรกิจ แต่ต้องลึก…ถึงศักยภาพบุคลากรทุก Gen

ความน่าสนใจของโครงการ Learning Dollars อยู่ที่หลักการในการปลูกฝังความรู้สึกของพนักงานผ่าน 3 แนวทาง…

Personalisation: การเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล

Ownership: การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองสามารถกำหนดและควบคุมสิ่งที่เลือกได้เอง

Flexibility: ยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจยุค 4.0 ได้อย่างว่องไว

3 เรื่องหลักที่เทสโก้ โลตัสดำเนินการนี้ ก็เพื่อทำให้องค์กรมี Agility โดยผ่านการร่วมมือ หรือ Collaboration กับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 4 แห่งในประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อมอบหลักสูตรที่หลากหลาย หลักสูตรจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับเทสโก้ โลตัส หรือแม้แต่การขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งขึ้น เพื่อสะดวกในการเลือกเข้าเรียนของพนักงานทั่วประเทศด้วย

โครงการที่เกิดขึ้นนี้ให้อะไรกลับสู่ธุรกิจ?

ทำไมพนักงานจำนวนกว่าครึ่งแสน จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มเติมความรู้จากการสนับสนุนขององค์กร?

2

“บริษัทดำเนินธุรกิจในไทยมาแล้ว 24 ปี ให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ ผ่านสาขาเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศ แต่ด้วยการเติบโตทางธุรกิจและสภาวะการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โครงการ Learning Dollars ของ Tesco Academy เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน ด้วยแนวคิดที่แตกต่างจากโครงการฝึกอบรมอื่นๆ เพราะเราให้วงเงินแก่พนักงาน ให้เขามีโอกาสเลือกหลักสูตรที่อยากเรียนและเหมาะกับความต้องการของเขาเอง ถ้างบประมาณไม่พอก็สามารถทำเรื่องให้หัวหน้างานพิจารณาเพิ่มเติมได้ ซึ่งถือเป็นโมเดลนี้เกิดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส ประเทศไทยเป็นแห่งแรก ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและอาจนำไปพัฒนาต่อเนื่องเพื่อใช้ในธุรกิจของกลุ่มเทสโก้ ในประเทศอื่นต่อไป” คุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส เริ่มต้นอธิบาย และเล่าถึงรายละเอียดต่างๆ อีกว่า

“การที่องค์กรจะสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีศักยภาพสามารถปรับตัว รองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เทสโก้ โลตัสยืนยันว่าพนักงานทุกเจนเนอเรชั่นจะต้องได้รับการพัฒนา ไม่ใช่แค่การตอบโจทย์แรงงานยุค 4.0 เพื่อองค์กร แต่นี่คือการยกระดับคุณภาพแรงงานของประเทศไทยด้วย”

ขยายความร่วมมือมหาวิทยาลัยเหนือ อีสาน ใต้ ให้สะดวกกับพนักงานท้องถิ่น

อย่างที่บอกไปแล้วว่าหลักสูตรนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 3 แล้ว จุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรก ก่อนจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้พนักงานในแต่ละภูมิภาคได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่สะดวก ซึ่งหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนก็มีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ทั้งการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน แนวคิด และวิถีชีวิตตามที่แต่ละคนต้องการ หรือแม้แต่รูปแบบการเรียนผ่าน Classroom Learning หรือ e-Learning เช่น หลักสูตร Micro MBA ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี,Design Thinking, Infographic Thinking, Mind Mapping, Appreciative Inquiry, Improving Yourself & Personal Effectiveness, High Impact Business Presentation, Wealth Management, Experience Learning เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

3

ความรู้อย่างเดียว ไม่พอ! องค์กรต้องการ Relationship

ฟังดูอาจเป็นเรื่องแปลก เพราะเป้าหมายในการอบรมหรือเรียนรู้ ต่างมีเป้าหมายที่การจบหลักสูตร แต่สำหรับ Learning Dollars กลับมีเป้าหมายต่างออกไป คือ ไม่มีวันจบหลักสูตร

“เป็นความตั้งใจของเราที่ไม่อยากให้จบหลักสูตร คือ อยากให้พนักงานได้เรียนรู้ด้านต่างๆ ต่อไปเรื่อยๆ ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจะมีสมุดเช็คซึ่งเป็นการจำลองสกุลเงิน คนละ 200,000 บาท งบประมาณที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับนั้นอยู่ที่ 20,000-50,000 บาทต่อคน ใครอยากเรียนหลักสูตรไหนก็เลือกได้เลย ถ้างบการเรียนไม่พอก็ขอให้หัวหน้างานพิจารณาเพิ่มได้ คอนเซปต์ของโครงการเหมือนเป็นการมอบของขวัญให้กับพวกเขา เพราะความรู้ ทักษะต่างๆ จะติดตัวไปตลอด ความรู้ใหม่ๆ บนโลกนี้ก็เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นเราจึงไม่อยากให้พนักงานหยุดเพิ่มเติมความรู้”

ขณะเดียวกัน เมื่อเรียนจนจบหลักสูตรก็ต้องมีการประเมินองค์ความรู้ที่ได้ ศักยภาพการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การสร้าง Relationship สร้าง Conversation ให้เกิดขึ้นในส่วนงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้างานด้วย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสู่ชีวิตการเรียนรู้และการทำงานได้ควบคู่กัน พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานของเทสโก้ โลตัสได้มีโอกาสและประสบการณ์การทำงานในส่วนงานใหม่ๆ ต้องสามารถทำงานได้มากกว่า 1 สายงาน

4

เมื่อการเรียนรู้ไม่มีวันจบ เป้าหมายขององค์กร คือ…?

จากที่เทสโก้ โลตัส ประเทศไทยดำเนินโครงการ Learning Dollars กระทั่งเข้าสู่ปีที่ 3 มีพนักงานจบหลักสูตร Micro MBA แล้วกว่า 200 คน และยังมีความต้องการเรียนหลักสูตรดังกล่าวมากถึง 3 เท่าตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้จัดการ ผู้บริหารทั้งระดับกลางและสูง รวมแล้วกว่า 3,000 คน

ในด้านงบประมาณ แม้จะไม่สามารถเปิดเผยว่าแต่ละปีบริษัทต้องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยเม็ดเงินจำนวนเท่าไหร่แน่ แต่ก็รู้ได้ว่าไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆ ถึงแม้หลายๆ องค์กรจะเลือกเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นระบบออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงพนักงานจำนวนมากในคราวเดียวกัน แต่กระบวนการของเทสโก้ โลตัส ยังเน้นที่โอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ ไปพร้อมกับการเข้าถึงพนักงาน ทำให้ได้เรียนรู้และรับฟังเสียงสะท้อน เกิดการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด แม้จะมีช่องทาง e-Learning แต่ก็มีการวัดผลประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด

ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แห่งอนาคต ก็ถูกวางรากฐานเอาไว้โดยเน้น 3 เรื่อง คือ Digital Platform ตอบโจทย์การกระจายโอกาสในการเรียนรู้, Modernized Learning การปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมด้วยการจัดหาพาร์ทเนอร์เพื่อสร้าง Learning Center มอบความรู้และวิถีชีวิตความเป็นไทยเพื่อตอบโจทย์ได้มากกว่าหลักสูตรการเรียน ขยายไปไกลถึงการพัฒนาชุมชน เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และ Global Hackathon อีเวนท์ต่อยอดและสนับสนุนความสำเร็จของพนักงาน เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมสตาร์ทอัพเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ เป็นตัวแทนจากเมืองไทยไปการแข่งขันโครงการใหญ่ ณ ประเทศอังกฤษอีกด้วย

 


  • 1.7K
  •  
  •  
  •  
  •