PAYSBUY ตัวช่วยให้ร้านค้าขายของง่าย ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์

  • 4.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

Woman shopping by mobile phone laying at home. Blue screen.

จากการที่รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งแผนดังกล่าว เน้นให้มีการสนับสนุนทำธุรกิจ e-Commerce ซึ่งจะเป็นช่องทางในการค้าขายที่สำคัญของกลุ่ม SME โดยการทำธุรกิจ e-Commerce จะเน้นให้มีการซื้อขายในระบบออนไลน์ผ่านมือถือ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้มีการสำรวจแล้วพบว่าปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าธุรกิจ e-Commerce ทั้งสิ้น 2,245,147.02 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 43.47% ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด โดยมูลค่าของธุรกิจ e-Commerce ประเภท B2C มีประมาณ 509,998.39 ล้านบาท (22.72%) ซึ่งคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าธุรกิจ e-Commerce ในไทยปี 2559 จะมีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าธุรกิจ e-Commerce ประมาณ 2,523,994.46 ล้านบาท คิดเป็น 40.08% ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็น 12.42%

Flat design vector illustration. E-commerce, shopping & delivery

ซึ่งรูปแบบการซื้อขายที่สำคัญของธุรกิจ e-Commerce คือการซื้อขายผ่านมือถือ แต่ด้วยปัจจุบันที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายประสบปัญหากับความสับสนในช่องทางการชำระเงิน ด้วยเหตุนี้ PAYSBUY จึงได้รวบรวมช่องทางการชำระเงินที่มีความหลากหลายให้สามารถชำระผ่านระบบ PAYSBUY ได้เพียงระบบเดียว ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของระบบ

PAYSBUY คือ ระบบรับชำระเงินออนไลน์จาก DTAC ที่ครบวงจร ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการรับชำระเงินให้กับร้านค้าออนไลน์และเข้าถึงลูกค้าได้ทุกช่องทาง เพียงแค่เชื่อมต่อกับเพย์สบายครั้งเดียว ก็เปิดรับชำระเงินได้ครบทุกช่องทาง ด้วยการสมัครใช้งานง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน บนเครือข่าย 4G ที่แรงเร็วที่สุดจาก DTAC ช่วยให้การชำระเงินสะดวกรวดเร็ว

ซึ่งการสมัครเป็นร้านค้าออนไลน์กับระบบ PAYSBUY ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่เข้าสู่เว็บไซต์ www.paysbuy.com เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ร้านค้าจะได้รับ Account เพื่อสามารถทดสอบระบบทันที (Test Live Demo) เพื่อให้การทดสอบที่สมบูรณ์ PAYSBUY จะมีบัตร VISA/MASTER ในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้สำหรับทดสอบระบบการชำระเงินเหมือนจริงทุกขั้นตอน

register

เมื่อเปิดบัญชีกับทาง PAYSBUY และมีการตรวจสอบเอกสารจากทางร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินการเชื่อมต่อระบบกับ PAYSBUY เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ระบบการชำระเงินทางออนไลน์ก็จะพร้อมใช้งานได้ทุกช่องทาง ขอบอกเลยว่า PAYSBUY ไม่มีการจ่ายค่ามัดจำระบบใดๆ ทั้งสิ้น
ที่สำคัญที่ทำให้ PAYSBUY โดดเด่นการการชำระเงินออนไลน์จากค่ายอื่นๆ คือช่องทางในการชำระเงินที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงแค่ VISA และ MASTERCARD เท่านั้น แต่ยังยอมรับทุกช่องทางการชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น JCB AliPay เป็นต้น

online shopping


  • 4.8K
  •  
  •  
  •  
  •