SC ASSET พาแคมเปญ FARM RAK คว้า 3 รางวัลคุณภาพจาก 2 เวทีใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Farm Rak_453

อย่างที่รู้กันว่าวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ จะต่างคนต่างอยู่ แม้จะใช้รั้วบ้านเดียวก็ยังไม่รู้จักกัน SC ASSET จึงต้องการสร้างมิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างเพื่อนบ้าน ด้วยการทำแคมเปญ FARM RAK ปลูกผัก ปลูกเพื่อน เพื่อให้เพื่อนบ้านเกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน รู้จักมีการช่วยเหลือกัน ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่น

ด้วยแนวคิดที่แสนอบอุ่นนี้ ทำให้ผลงานภาพยนตร์โฆษณา ชุด FARM RAK : An organic love story ได้รับ 3 รางวัลจาก 2 เวทีใหญ่ การันตีความสำเร็จของแคมเปญนี้ได้เป็นอย่างดี

FARM RAK ฟาร์มรัก : an organic love story by SC ASSET

httpv://youtu.be/4TOxERzweF0

UI9C9269_resize

2 รางวัล จาก Adman Awards & Symposium 2015

สำหรับคนวงการโฆษณา หรือนักการตลาด คงไม่มีใครรู้ไม่รู้จักเวทีนี้ เพราะ “Adman Awards & Symposium 2015” ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นเวทีสำหรับผลงานโฆษณาสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่ง SC ASSET ก็คว้ารางวัลประเภท Silver ในหมวด Activation & Event Marketing หมวดย่อย : Best Corporate CSR Event (Non Product / Non Commercial Based) ทั้งนี้ ผลงานที่จะได้รางวัลในหมวดนี้จะต้องมีจุดมุ่งหมายที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม

และในงานเดียวกัน ผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลประเภท Bronze ในหมวด Integrated Marketing Communication (IMC Campaign) ผลงานมาจากแคมเปญรณรงค์ที่ใช้การสื่อสารแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินกลยุทธ์สื่อสารได้อย่างโดดเด่น น่าสนใจ สดใหม่กลมกลืน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด

MKT Awards2015

1 รางวัลคุณภาพจาก The Marketing Events Awards 2015

จาก 2 รางวัลในไทย แคมเปญ FARM RAK ยังได้รับอีก 1 รางวัลจากงาน The Marketing Events Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัล Silver ในหมวด Best Consistency in Branding จัดโดย Lighthouse Independent Media ประเทศสิงคโปร์

140908-SCASSET-BTS-1067

ทั้ง 3 รางวัล ที่ SC ASSET ได้รับนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ ในการตั้งใจสร้างสรรค์ “สังคมคุณภาพด้วยมิตรภาพที่อบอุ่น” เพราะเอสซี แอสเสท เชื่อเสมอว่า “บ้านที่ดี” ต้องไม่ใช่เพียงที่พักอาศัย แต่แวดล้อมไปด้วย “สังคมคุณภาพที่อบอุ่น” เพื่อให้แต่ละบ้านสามารถพูดคุยทักทาย อยู่ร่วมกันได้เสมือนเพื่อน และจะส่งต่อความเป็น “เพื่อนบ้าน” ไปยังสังคมรอบข้างในที่สุด


  •  
  •  
  •  
  •  
  •