“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” กับภารกิจสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน และผลักดันเศรษฐกิจ จ.เชียงราย

  • 10.3K
  •  
  •  
  •  
  •  

Singha_Park_Chiang_Rai_1

ทราบหรือไม่ว่าวันที่ 27 กันยายน ของทุกปีคือ วันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดประกวด Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 11 และมอบรางวัล “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “รางวัลกินรี” ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพการท่องเที่ยวและความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

โครงการ Thailand Tourism Awards จะคัดสรรผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในสาขาต่างๆ ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการทางการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว, ประเภทรายการนำเที่ยว, ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว, ประเภทแหล่งท่องเที่ยว และประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 47 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยม 9 ผลงาน และรางวัลดีเด่น 38 ผลงาน

Singha_Park_Chiang_Rai_2

และในปีนี้ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นของภาคเหนือมาได้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน อันก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไปสู่นักท่องเที่ยว ทำให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสกับความสวยงามของสถานที่ และได้ความรู้ พร้อมประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ การมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ กลับไป

สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนโดยรอบ

ปัจจัยที่ทำให้สิงห์ปาร์ค เชียงราย คว้ารางวัลมาได้ ไม่ใช่แค่ความสวยงาม หรือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนโดยรอบ ทั้งในเรื่องการสร้างรายได้และอาชีพ อีกทั้งยังช่วยผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายนำรายได้เข้าจังหวัด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น ผ่านการช้อปของที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวเชียงราย

Singha_Park_Chiang_Rai_3

บนพื้นที่กว่า 8,700 ไร่ สิงห์ปาร์ค ได้จัดสรรพื้นที่เกษตรกรรมแบบผสมผสาน อาทิ ไร่ชา 600 ไร่, สวนยางพารา 2,700 ไร่ และพื้นที่ปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เมล่อนญี่ปุ่น สายพันธุ์นัตสึเค, พุทราซื่อหมี่, สตรอเบอรี่ 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์พระราชทาน 80 และ สายพันธุ์ อะกิฮิเมะ จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสวนสมุนไพรเมืองหนาว เช่น ต้น Kale (คะน้าใบหยิก), โรสแมรี่, ผักสสัดชนิดต่างๆ เจียวกู่หลาน มะเขือเทศราชินี และผลไม้ตระกูลเบอรี่ ทั้งราสเบอรี่ และบลูเบอรี่

Singha_Park_Chiang_Rai_4

Singha_Park_Chiang_Rai_5

นอกจากแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้และดอกไม้นานาพันธุ์แล้ว สิงห์ปาร์คยังมีกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย เช่น บริการเช่าจักรยาน, เครื่องเล่นซิปไลน์ และหน้าผาจำลอง ด้านกิจกรรมฟาร์มทัวร์ มีบริการพาเที่ยวทั่วสิงห์ปาร์ค โดยเสียค่าบริการคนละ 50 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากฟาร์มทัวร์จะถูกนำไปพัฒนาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วทั้ง จ.เชียงราย นอกจากนี้ยังมีจุดชมชีวิตสัตว์ โดยสามารถถ่ายรูปและให้อาหารสัตว์ได้

Singha_Park_Chiang_Rai_6

คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า สิงห์ปาร์คเกิดจากความตั้งใจของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เน้นความเป็นธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อนำเงินรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัด นำความกินดีอยู่ดีมาให้กับชุมชนในเชียงราย ผลของการที่พวกเราตั้งใจทำงานมาหลายปี ทำงานกันทุกวัน ใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อพัฒนาที่ดินผืนนี้ จนวันนี้สิงห์ปาร์คเชียงราย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย สิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือ สิงห์ปาร์คได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจของเชียงราย นำเงินตราจากต่างประเทศและจังหวัดต่างๆเข้ามาสู่จังหวัดเพื่อทำให้ชีวิตคนเชียงรายดีขึ้น ทั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในปีนี้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลนี้ให้  สิงห์ปาร์ค เชียงรายจะยังคงเดินหน้าพัฒนากิจการด้านการเกษตรในหลากหลายมิติต่อไป ซึ่งรางวัลนี้ก็เป็นเหมือนกำลังใจที่ทำให้พวกเราได้เดินหน้าเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ต่อ

การได้รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นของภาคเหนือ ถือเป็นการตอกย้ำถึงแนวทางในการบริหารจัดการ ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายหลักของ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ที่ต้องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เน้นการพัฒนาคนให้อยู่ดี กินดี มีความสุข มุ่งทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยยังคงรักษาความสมดุลของธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับชุมชนพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งสำคัญของ จ.เชียงราย ที่จะนำมาซึ่งสร้างความสุขให้กับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน จะต้องได้รับความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มากกว่าการคำนึงถึงผลกำไร


  • 10.3K
  •  
  •  
  •  
  •