TMB จับมือ Alibaba.com ดัน SME รุกตลาด e-Commerce

  • 14.9K
  •  
  •  
  •  
  •  

TMB-2

คงไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งกระแส e-Commerce ที่กำลังมาแรงในโลกยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นเพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการสื่อสารที่ง่ายและเชื่อมต่อถึงกัน ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกในการช้อปปิ้ง ยิ่งเมื่อธุรกิจ e-Commerce เติบโตมากขึ้น การใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ย่อมมีมากขึ้นตาม นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ SME จึงต้องปรับเพื่อให้สอดรับกับกระแสดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้น

TMB-1

จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ชี้ให้เห็นว่าในปี 2558 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ของไทยมีมูลค่ากว่า 2.24 ล้านล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นมูลค่า e-Commerce ประเภทธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) ถึง 1.33 ล้านล้านบาท

นอกจากนี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี (TMB Analytics) คาดว่า ในปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้ที่ 3.5% จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวในปีหน้า รวมทั้งการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและบริการมีความได้เปรียบในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ เช่น สื่อ Social และ e-Payment เพื่อช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุนในการดำเนินงานได้รวดเร็วกว่ากลุ่มธุรกิจผลิต เนื่องจากกระบวนการทำงานไม่ซับซ้อนจึงใช้ระยะเวลาและใช้เม็ดเงินลงทุนไม่มากในการปรับตัว

นั่นจึงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่าง ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ, ธุรกิจขนส่งสินค้าและธุรกิจบริการด้านไอที มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบียังชี้ว่า ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น สินค้าทดแทนที่มีจำนวนมากขึ้น และผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสูงขึ้น เพื่อเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ มีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาด

ผลักดัน SME ไทยสู่ e-Commerce ระดับโลก

แน่นอนว่าการบุกตลาดต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ รวมไปถึงอุปสรรคเรื่องของการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ ธนาคาร TMB จึงได้ร่วมมือกับ Alibaba.com เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำระดับโลก และบริษัท Ready Planetซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้บริการการสมัครสมาชิกของ Alibaba.com รายแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดช่องทางตลาด
e-Commerce ในประเทศไทยให้สามารถขยายก้าวสู่ตลาดในระดับสากล

ด้วยโซลูชั่นการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของ TMB พร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME ในการทำธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ SME อย่างแท้จริง ที่สำคัญ TMB ยังมีช่องทางการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสามารถทำธุรกรรมได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา

ตอบโจทย์เรื่องลดต้นทุน โปรโมชั่นสนับสนุนเพื่อ SME

โซลูชั่นการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของ TMB สามารถตอบสนองความต้องการของ SME ได้อย่างลงตัว เนื่องจากฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ, ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน รับ จ่ายในประเทศ, ฟรีหรือได้รับส่วนลดค่าต่ออายุสมาชิก Alibaba.com ในปีถัดไป

หาก SME ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่โลกออนไลน์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น TMB ยังพร้อมมอบสิทธิพิเศษด้วยการอบรมหลักสูตร SME Trade Expert Program by TMB และอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ Digital Marketing จาก Ready Planet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ SME ทาง TMB ยังได้ให้ฟรีพื้นที่โฆษณาในหน้าหลักของประเทศใน Alibaba.com และฟรีค่าจัดทำ Website และ Domain ร้านค้าออนไลน์ในชื่อที่ผู้ประกอบการเอง

บริษัท Ready Planet โทร. 02-016-6955 และ www.tmbbank.com/AlibabaCampaign


  • 14.9K
  •  
  •  
  •  
  •