โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสู่เชียงคาน ทั้งปั่น ทั้งปลูก สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Toyota_011

จากสโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” คราวนี้โตโยต้าได้ขับเคลื่อนความสุขไปยังเชียงคาน จ.เลย เพื่อเดินหน้าสร้างจิตจิตสำนึก และต้องการพัฒนาสังคมไทย ในด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town” สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society) ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คุณบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน คุณหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้แทนจำหน่าย บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด ร่วมเปิดงาน “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” พร้อมนำสมาชิกเครือข่าย Toyota CSR Facebook นักเรียนและคนในชุมชนเทศบาลเชียงคาน เข้าร่วมงานปั่นจักรยานรณรงค์การเดินทางเลียบริมแม่น้ำโขง เพื่อเดินทางไปร่วมปลูกป่านิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่โรงคัดแยกขยะ

4 แนวทาง “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”

“โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” ถือเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน ต่อจากภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย และภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ที่โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ทั้ง 4 แนวทาง จากกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

DSCF9665

เริ่มต้นจากการเดินทางอย่างยั่งยืนภายในเทศบาลเชียงคาน ผ่านการรณรงค์การปั่นจักรยานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้โตโยต้ายังสนับจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการออกแบบโดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงคานมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้จะทำการติดตั้งบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน

DSCF9663

ด้านการจัดการขยะ โตโยต้าได้สนับสนุนถังคัดแยกขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่โรงคัดแยกขยะของทางเทศบาลเชียงคาน

พร้อมด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (solar cell) ไว้ที่จุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและถังคัดแยกขยะ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เป็นไฟส่องสว่างให้กับบริเวณรอบๆ ในช่วงเวลากลางคืน ถือเป็นการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

DSCF9714

และในด้านสุดท้ายโตโยต้าได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศ โดยรอบโรงคัดแยกขยะของเทศบาลเชียงคาน โดยใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้เร็วขึ้นนับ 10 เท่า และต้นไม้มีอัตราการอยู่รอดสูงกว่า 90%

โดยหลังจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว โตโยต้ามีแผนในการขยายกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด “สังคมคาร์บอนต่ำ” อย่างเป็นรูปธรรม “ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย” ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป


  •  
  •  
  •  
  •  
  •