“โตโยต้า” เผยผลสำเร็จโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งแรก

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

Highlight-DSCF9471

ตลอดระยะเวลาที่โตโยต้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ก็ถึงเวลาแล้วที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ ไปสู่ SMEs ไทย เพื่อยกระดับการดำเนินงาน เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดเล็กเพียง 5% เท่านั้นที่อยู่รอดได้ ส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาด้านการดำเนินงานต่างๆ โตโยต้า จึงได้เริ่มต้นโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” โดยมีบริษัท ซี เค วัน จำกัด หรือแบรนด์ HART OTOP ผู้ผลิตเสื้อโปโล ในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ร่วมโครงการ

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือ โครงการที่โตโยต้าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ โดยโตโยต้าจะเข้ามาให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำว่าต้องแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนไหนบ้าง ด้วยการใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System – TPS) เพื่อสร้างความมั่นคั่ง และมั่นคง ผสมผสานกับวิถีโตโยต้า (Toyota Way) หลักการ Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ Respect for people เน้นการพัฒนาความสามารถของคน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความยั่งยืน

chart02

โตโยต้า ถ่ายทอดนวัตกรรมของโตโยต้าไปไปสู่ธุรกิจชุมชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน TPS ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคม โดยมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่

1. รู้ คือ รู้ปัญหา ในทุกกระบวนการภายใต้ระบบบ TPS
2. เห็น คือ เห็นปัญหา ภายใต้แนวทางแก้ไขปัญหาตามหลักไคเซน
3. เป็น คือ ทำเป็น สอนให้ธุรกิจชุมชนทำเป็นด้วยตัวเอง
4. ใจ คือ เข้าใจ ใส่ใจ ถูกใจ ตามหลักปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โตโยต้า ได้แถลงผลความสำเร็จของโครงการ โดยมีคุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่โตโยต้า ครบรอบ 90 ปี เราจึงต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทย พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และนำจุดแข็งของตัวเองมาถ่ายทอดไปสู่ SMEs โดยนำเอาวิถี Toyota Way มาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ สร้างรากฐานของประเทศผ่านกลุ่ม SMEs และ OTOP ซึ่งมีประมาณ 40% ของประเทศ”

ปัจจุบันโตโยต้าได้ร่วมมือกับ HART OTOP แบรนด์ผู้ผลิตเสื้อโปโลในจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมกันดำเนินโครงการจนประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ยังเปิดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 1” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ที่ผ่านมาโตโยต้าก็ได้เริ่มโครงการดังกล่าวไปแล้วใน 3 จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโตโยต้ามีแผนที่จะขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2563

DSCF9486

ในส่วนของคุณรสวรรณ จงไมตรีพร ผู้บริหาร บริษัท ซี เค วัน จำกัด หรือแบรนด์ HART OTOP ผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ กับโตโยต้า มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 – ธันวาคม 2557 ก็ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ผลิตภาพด้านคุณภาพ การส่งมอบงานตรงเวลา การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนในกระบวนการ ซึ่งโตโยต้าก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPS มาติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้การบริการธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

DSCF9504

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้ทำไคเซนทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกมีผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้ามาช่วย และครั้งที่ 2 ก็ทำด้วยตัวเอง ผลลัพธ์ความสำเร็จคือ ในฝ่ายผลิต สามารถรีดได้ 1,200 ตัว/วัน จากเดิมที่ทำได้ 1,000 ตัว/วัน, ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น 1.8%, ลดเวลาในการผลิตได้เกือบ 50% จากเดิมที่ใช้เวลา 22 นาที/ตัว ก็เหลือเพียง 10 นาที/ตัว และลดต้นทุนการผลิตได้ 2.8 บาท/ตัว/เดือน หรือประมาณ 14%

DSCF9510


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •