โตโยต้า ร่วมมือกับ IUCN เดินหน้าเผยแพร่ความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

18622659_10154425900951960_8444657656081757857_n-700

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โตโยต้า ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เพื่อเดินหน้าเผยแพร่ความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการเสวนา The Road Ahead: TOYOTA and The IUCN Red List of Threatened Species

จากสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น ทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชนทั่วไปต้องเริ่มตระหนักถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ล่าสุด บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดงานเสวนา The Road Ahead: TOYOTA and The IUCN Red List of Threatened Species เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจต่อวิกฤตการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ของโตโยต้าที่ว่า “อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน” จึงได้เกิดเป็นพันธสัญญาที่เป็นความท้าทายของสิ่งแวดล้อมของบริษัทโตโยต้าทั่วโลก เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนที่เป็นิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทุกภาคส่วน ทั่วภูมิภาคและขยายไปทั่วโลก

โตโยต้า ได้ร่วมมือกับ IUCN ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ภาพการถูกคุกคามของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้โครงการ บัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การะหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติ หรือ The IUCN Red List of Threatened Species เป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 41 ล้านบาท

นอกจากสนับสนุน IUCN แล้ว ภายใต้โครงการดังกล่าว โตโยต้ายังเดินหน้าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่โตโยต้ามุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียว โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ระบบนิเทศในลักษณะต่างๆ และสัมผัสกับประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ โดยมีนักเรียนเข้าเรียนรู้กว่า 15,000 ต่อปี


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •