จะหยุดหรือเดินต่อ? เมื่อ “บำรุงราษฎร์” แตะเบรก! “BDMS” ขอซื้อหุ้นทั้งหมด แจงไม่รู้มาก่อน–อยากให้ธุรกิจแข่งขันเป็นธรรม

  • 435
  •  
  •  
  •  
  •  

bumrungrad_hospital

เพิ่งเป็นข่าวฮือฮาไปไม่ทันข้ามวัน จากกรณีที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “BDMS” ของ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประกาศซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือ “BH” จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยเงิน 8.56 หมื่นล้าน – 1.02 แสนล้านบาท

(อ่าน “หมอเสริฐ” ทุ่ม 8.5 หมื่นล้าน – 1.02 แสนล้าน ซื้อ “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” ที่นี่)

แต่ล่าสุด ทาง “บำรุงราษฎร์” ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงประเด็นดังกล่าว ว่า…

อ้างถึงหนังสือแจ้งข่าวของ BDMS ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Condtional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH ในราคาหุ้นละ 125 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่าผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใด ๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันและต่างก็เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้บริโภคพึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทฯ จะขอเข้าเรียนปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BDMS ดังกล่าว

บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้ง BH และ BDMS อย่างใกล้ชิดและอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

เมื่อเกมออกมาเป็นเช่นนี้ คงต้องติดตามกันต่อไปว่า… ศึกสนามดังกล่าวระหว่าง BDMS และ BH จะจบลงอย่างไร !


  • 435
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน