เวิร์ค? ไม่เวิร์ค? จาก ‘งดแจก’ สู่ ‘เซ็นเซอร์หน้าจอทีวี’ อีกสเต็ปการโปรโมทลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในไทย

  • 153
  •  
  •  
  •  
  •  

เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากกับการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการเซ็น MOU ที่ชื่อว่า ‘CENSOR PLASTIC BAGS’ กับตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ให้งดเผยแพร่หรือเซ็นเซอร์ภาพพลาสติกดังกล่าวในรายการโทรทัศน์หรือละคร ยกเว้นรายการข่าว

การลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ หวังจะกระตุ้นให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างจริงจัง หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ประกาศงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วตามห้างร้านทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

เพราะทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมองว่า สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแพร่หลาย จึงขอความร่วมมือให้โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ลดเผยแพร่ภาพและร่วมกันให้ความรู้รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียว ด้วยการใช้อุปกรณ์ทดแทน เช่น ถุงผ้า เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบลดและงดใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่เข้าร่วมจะทยอยคัดเลือกภาพภายในละครและรายการโทรทัศน์ที่มีถุงพลาสติกออก

ส่วนการรณรงค์ ‘CENSOR PLASTIC BAGS’ จะช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงจะมีการขยายความร่วมมือสู่สื่ออื่นหรือไม่ ก็ต้องดูกันต่อไป


  • 153
  •  
  •  
  •  
  •