ชาวบ้านเฮ เมื่อรัฐออกมาตรการใช้ไฟฟ้าได้ฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน รองรับการทำงาน Work from Home

  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

Measures Electricity
Photo Credit: KenSoftTH / Shutterstock.com

ด้วยมาตรการ Social Distancing จนส่งผลให้หลายธุรกิจใช้การทำงานแบบ Work from Home ซึ่งนอกจากช่วยให้เกิดความปลอดภัยจาก COVID-19 แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้กับเครื่องมืออย่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ทว่าภาระค่าไฟฟ้าเหล่านั้นกลับตกมาอยู่ที่พนักงาน ที่ต้องทำงานที่บ้านและใช้ไฟฟ้าที่บ้านในการทำงาน

เพื่อให้สอดรับกับการทำงาน Work from Home คณะรัฐมนตรีจึงมีมติช่วยเหลือประชาชนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ หรือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

โดยอนุมัติให้ใช้ไฟฟ้าได้ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีการแก้ข้อจำกัดจากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรีเป็นใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน คาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์รวมกว่า 6.4 ล้านราย รวมถึงยังได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทของทั้ง 2 การไฟฟ้า สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 คาดว่าจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์รวมกว่า 6.3 ล้านราย

โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้กับทั้ง 2 การไฟฟ้าแบบไม่มีเบี้ยปรับ สำหรับการดำเนินมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะใช้งบประมาณเป็นวงเงินราว 9.3 พันล้านบาท

 

Source: ThaiJobsGov


  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา