สำนักพระราชวังสวีเดนอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษถวายพระเกียรติยศ

  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  

ครุฑพ่าท์

สำนักพระราชวังสวีเดน จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) เพื่อถวายพระเกียรติยศอย่างสูงแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม ไปโบสถ์รีดดาร์โฮล์ม (Riddarholmskyrkan) กรุงสตอกโฮล์ม วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ออกหนังสือประกาศอย่างเป็นทางการ

“ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสวีเดนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยสำนักพระราชวังสวีเดนได้จัดทำพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังสวีเดนจะจัดทำพระราชลัญจกรพิเศษสำหรับพระประมุขที่ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โดยจะเก็บไว้ที่พระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม และเมื่อพระประมุขสวรรคต สำนักพระราชวังสวีเดนจะจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ ไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม ในวันเดียวกับที่มีพระราชพิธีพระบรมศพในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๒๙๑ ซึ่งโบสถ์ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บพระบรมศพของพระราชวงศ์สวีเดนหลายพระองค์

โดยจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักพระราชวังสวีเดนจึงจะจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา ๑๑.๕๕ น. ตามเวลาท้องถิ่นของสวีเดน โดยกองทหารเกียรติยศจะอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์มไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม และในระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. จะมีพิธีตีระฆังแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีมเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญชวนชาวไทยในสวีเดนและครอบครัวร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์มไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ท่านที่จะร่วมพิธีไปถึงจัตุรัสหน้าประตูพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม ด้านทิศตะวันตก (บริเวณที่มีการเปลี่ยนเวรทหารรักษาพระองค์) เวลา ๑๑.๓๐ น. และเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าว ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น.”

22730312_1447041422057967_744907345400354820_n

 

Source: สำนักพระราชวังสวีเดน , FB สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม


  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE