ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

นายเบรต ตูเนอร์ (แถวหลัง: คนที่สามจากทางซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจ Supply Chain บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะตัวแทนบริษัท ร่วมกับพันธมิตรเก่าแก่อย่างมูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ บริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมจำนวน 163 กล่อง เช่น เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล รวมถึงของเล่น ให้แก่ศูนย์พักพิงเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย หรือ Human Help Network Foundation Thailand ในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เด็กผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากในประเทศไทยมีความจำกัดในการเข้าถึงหรือแม้กระทั่งไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และของเล่น ซึ่งทำให้ดีเคเอสเอชเปิดโอกาสให้พนักงานผู้เชี่ยวชาญจำนวน 11,000 คน และคู่ค้าทางธุรกิจ ในประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

NHH1


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •