103.58.148.118

CSR

Ξ Leave a comment

กลยุทธ์ CSR “กรุงศรี ออโต้” สอนทำธุรกิจ SMEs ในยุคดิจิทัล

posted by  432 views

กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับเทรนด์ยุคดิจิทัล เดินหน้าโครงการสัมมนา “กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์” ในหัวข้อ “ติดอาวุธดิจิทัล Small SMEs” ให้ความรู้ในการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยน

เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายย่อยให้รับมือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดต้นๆที่มี SMEs มีสินค้าท้องถิ่นจำนวนมาก

ขานรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐ

นอกจากกรุงศรี ออโต้สร้างห้องสมุดกว่า 13 แห่งตามต่างจังหวัดแล้ว กรุงศรี ออโต้ ยังเริ่มกิจกรรม CSR“กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์” ซึ่งดำเนินกลยุทธ์ตามนี้

a

ยุคแรก: เน้นให้ความรู้การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและการกู้ยืมเงินกับบุคคลทั่วไป

ในยุค 2-3 ปีแรก เริ่มในปี 2552 กรุงศรี ออโต้ใช้ความได้เปรียบในความรู้เรื่องสินเชื่อและให้บริการทางการเงินมาสอนการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลและการกู้ยืมเงินกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้นำชุมชนที่กรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้เอาไปสอนต่อชาวบ้านต่อๆกันไป ให้รู้จักใช้และเก็บเงินที่หามาได้

Analyzing financia data

ยุคที่สอง: เน้นการจัดการวางแผนการลงทุนและธุรกิจ SMEs รายย่อย

กรุงศรี ออโต้เริ่มผลักดันช่วย SMEs ให้แข่งขันได้ และต่อยอด AEC สอนวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะดูจากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สกว.) ระบุว่ามี SMEs กว่า 2.74 ล้านคนและการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 42 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

กรุงศรี ออโต้จึงมองว่าหากช่วยสนับสนุน SMEs ก็เท่ากับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วย

d

ยุคปัจจุบัน: เปลี่ยนจากบริหารเงินส่วนบุคคล เป็นจัดการวางแผนลงทุนและธุรกิจและติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยก้าวข้ามจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อีกทั้งกรุงศรี ออโต้มีความรู้ด้านดิจิทัลจากการนำดิจิทัลใช้ทดแทนหลายระบบและวิธีการทำงานของธนาคาร จึงนำความรู้มาสอน กระตุ้นให้ SMEs ขนาดเล็กให้รู้จักคิดใหม่ ให้เห็นตลาด ให้วิเคราะห์ลูกค้าเป็น

เพราะลูกค้าเปลี่ยน ผู้ประกอบการต้องคิดว่าจะเปลี่ยนอย่างไร จะนำดิจิทัลเทคสร้างตลาดความต้องการได้อย่างไร?ต้องศึกษาถึงรายละเอียด เห็นและเข้าถึงตลาด สร้างช่องทาง และปรับไปเรื่อยๆ

Woman using digital tablet to shop online

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน กว่าร้อยละ 85 เห็นว่า โครงการกรุงศรี ออโต้ สมาร์ทไฟแนนซ์ ไม่เพียงให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการ แต่ช่วยสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งทางโครการได้ติดตามผลกับผู้เข้าร่วมโครงการอยู่เสมอ ว่ามีความรู้เพิ่มมากแค่ไหนหลังสัมมนา และเอาความรู้ขยายต่อยอดธุรกิจได้ดีได้ประโยชน์มากแค่ไหน

ส่วนปีหน้าโครงการฯก็ยังเน้นเทรนด์ดิจิทัล ตามสภาพเศรษฐกิจ เพราะปีนี้แค่สร้างการรับรู้และตื่นตัวพร้อม ปีหน้าต้องกระตุ้นให้ SMEs ต้องเริ่มทำก่อน

ธุรกิจที่ยังไม่รู้และเข้าใจ ยังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เสี่ยงล้มเหลวแน่นอน

b

แหล่งที่มา

สัมภาษณ์พิเศษ นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

เจาะลึกจิตวิทยาการตลาด และธุรกิจสตาร์ทอัพจากคนในวงการ พร้อมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน สามารถติชมหรืออยากให้เจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษ ส่งเมลมาเลยที่ contact@oopsnetwork.co.th

User Name: Sarunjade

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


4 + = eight

Recent Posts

Facebook