เลี่ยง COVID-19 กระทรวงศึกษาสั่งเลื่อนเปิดเทอมเป็น 1 กรกฎาคมนี้ พร้อมปรับวิธีการสอนใหม่

  • 115
  •  
  •  
  •  
  •  

เลื่อนเปิดเทอม

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่ยุติในเวลาอันสั้นนั้น ส่งผลให้เหล่าผู้ปกครองเดเ็กนักเรียนทุกระดับชั้น ต่างเป็นกังวลหากโรงเรียนเปิดเทอม ซึ่งจะเปิดเทอมส่วนใหญ่พร้อมกันในวันที่ 16 พฤษภาคม หรืออีกประมาณ 1 เดือนหลังจากนี้ โดยยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์ COVID-19 จะยุติลง ส่งผลให้การประชุมคณัรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้นำวาระการเปิดเทอมเข้าที่ประชุม

ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอการปรับระยะเวลาการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็น วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เข้าที่ประชุม ครม. ซึ่ง ครม.มีมติรับทราบการเลื่อนเวลาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

Source: ThaiPBS, MCOT


  • 115
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา