บัตรของขวัญ ที่ไม่ใช่แค่การจำหน่ายบัตรของขวัญแบบทั่วไป แต่เป็นการส่งมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญแก่น้องๆ ที่ขาดแคลน

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Robinson-3

เห็นได้ว่าในปัจจุบันหลากหลาย “แบรนด์” หรือ “องค์กร” ต่างเบนเป้าหันมาทำการตลาดที่เน้น “การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร” (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงธุรกิจค้าปลีก ที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ใกล้และคลุกคลีกับชุมชนค่อนข้างมาก อย่างเช่น บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กับการจัดแคมเปญโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน ทำดี” เพื่อจุดประกาย “การทำดี” ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน และคำนึงถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยล่าสุดในปี 2560 ได้เปิดแคมเปญ “1% Gift Card” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ซื้อบัตรโรบินสัน กิฟต์การ์ด มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 1% จากยอดการซื้อบัตรตลอดปี 2560 เพื่อสบทบเข้ากองทุน “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รวบรวมความฝันของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนด้านโครงงานและโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น

Robinson-1

Robinson-2

นายอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรบินสันมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งปี 2560 นี้ เราจะใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายกิจกรรมเพื่อพัฒนาในด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย เพื่อสานต่อวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคอนเซ็ปต์ 1% Gift Card เราตั้งใจที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำความดี นอกจากการได้ซื้อสินค้าที่ถูกใจกลับไปแล้ว ลูกค้ายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมด้วยทุกๆ 1% จากยอดการซื้อบัตรโรบินสัน กิฟต์การด์ ตลอดปี 2560 ซึ่งโรบินสันจะรวบรวมนำเข้า โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ต่อไป”

จึงเห็นได้ว่าความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำอย่าง “โรบินสัน” ไม่ใช่แค่เพียงการทำการตลาดที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว แต่โรบินสันมุ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค จึงทำให้ธุรกิจของโรบินสันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในปัจจุบันโรบินสันมีสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 44 สาขา ซึ่งมีโมเดล 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของ “ห้างสรรพสินค้า” ภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และพัฒนาโครงการศูนย์การค้าขนาดกลางขึ้นมาเอง ในรูปแบบที่เรียกว่า “ไลฟ์สไตล์” โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และ ต่างจังหวัด 33 สาขา  การเข้าไปลงทุนในจังหวัดต่างๆ ของโรบินสัน จึงเป็นเสมือนตัวเร่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชน และยังช่วยกระตุ้นการจ้างงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งยังสนับสนุนให้ธุรกิจในท้องถิ่นสามารถเปิดกิจการและนำเสนอสินค้าร่วมกับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำในรูปแบบที่ทันสมัย ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

Robinson-4

และยิ่งในปีนี้ โรบินสัน ยังเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่แค่การจำหน่ายบัตรของขวัญธรรมดา แต่การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วน ทั้งลูกค้า, องค์กร และชุมชนในการส่งมอบโอกาสครั้งสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงที่ยั่งยืนในสังคม และส่งผลให้ “โรบินสัน” ยังคงเป็นธุรกิจค้าปลีกชั้นนำที่อยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดกาล…

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE