เจ๋งดี!! ‘ฉลากดิจิทัล’ ตรวจสอบคุณภาพอาหารแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ

  • 1K
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทสตาร์ทอัพจากสวีเดน ‘Innoscentia’ ได้ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีแคนาดา ‘Ynvisible’ พัฒนาเทคโนโลยีการติดฉลากที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารได้แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดขยะและแจ้งเตือนผู้บริโภคเมื่ออาหารเริ่มเสียหรือบูด

เทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไร?

เทคโนโลยีที่ Innoscentia และ Ynvisible ร่วมพัฒนาขึ้นมานั้นจะวัด VOCs (the volatile organic compounds ) หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่จะปล่อยออกมาเป็นก๊าซเมื่อเนื้อสัตว์กำลังย่อยสลาย และบนฉลากจะมีเซ็นเซอร์ที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค โดยข้อดีของฉลากดิจิทัลนี้ ก็คือ จะช่วยให้เห็นสถานะที่แท้จริงของอาหารว่า กำลังจะเสียหรือไม่ สามารถกินได้ถึงเมื่อไร เพียงเรานำสมาร์ทโฟนไปสแกนที่ฉลากก็จะทราบผลแบบเรียลไทม์ทันที

นอกจากนี้ ยังจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร เพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ เพราะฉลากดังกล่าวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย


นอกจากฉลากดิจิทัลแล้ว ทาง Innoscentia อยู่ระหว่างกำลังพัฒนาผลิตหมึกที่เปลี่ยนสีตามสถานะของอาหาร เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับความสดใหม่ของสินค้า และเตรียมจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอาหารประเภทอื่น ๆ อาทิ ปลา , ผลิตภัณฑ์จากนม และโปรตีนทางเลือกอื่นๆ เป็นต้น

 

ที่มา : foodnavigator


  • 1K
  •  
  •  
  •  
  •