คุณช้อปออนไลน์ครั้งละกี่บาท? วิจัยเผยคนไทยช้อปออนไลน์เฉลี่ยครั้งละ 1,315 บาท

  • 92
  •  
  •  
  •  
  •  

shutters.jpg

บริษัท iPrice ซึ่งเป็นเว็บ meta search ในตลาดอีคอมเมิร์ซใน 6 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดทำการศึกษาสภาพตลาดอีคอมเมิร์ซภายใต้การศึกษาที่ชื่อว่า State of eCommerce โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากร้านค้าพาร์ทเนอร์กว่า 1,000 ร้านค้าและพบพฤติกรรมการช้อปออนไลน์ของคนไทยที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ประเทศไทยมี Basket Size (ราคาเฉลี่ยต่อการซื้อ) อยู่อันดับ 4 จาก 6 ประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย 42$ (1,315 บาท)

Basket Size หรือราคาเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าหนึ่งครั้งเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ร้านค้าอีคอมเมิร์ซใช้เป็นเกณฑ์ เนื่องจากเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกำไรของธุรกิจโดยตรง สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี Basket Size สูงที่สุดในแถบนี้ โดยราคาอยู่ที่ 91$ อันดับที่สองได้แก่ฟิลิปปินส์ 56$, มาเลเซีย 54$, ไทย 42$, อินโดนีเซีย 35$, และเวียดนาม 23$

จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า Basket Size แปรผันตรงกับ GDP per capita ซึ่งเป็นรายได้ต่อหัวของประชากรในแต่ละประเทศ โดยสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 90,000$ สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทยอยู่ในอันดับที่สามด้วยรายได้เฉลี่ยตัวหัวประชากร 17,000$ สามารถสรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรส่งผลต่อกำลังซื้อสินค้าออนไลน์

i1

คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าโทรศัพท์มือถือ

หากเปรียบเทียบ Basket Size ระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ พบว่า Basket Size ของคอมพิวเตอร์มีค่าสูงกว่าโทรศัพท์มือถือเล็กน้อย เช่นประเทศไทยมี Basket Size บนโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 39$ และมี Basket Size บนคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 47$ สรุปได้ว่าคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมซื้อสินค้าที่มีราคาแพงและจำนวนที่มากกว่าบนคอมพิวเตอร์

สาเหตุมาจากคอมพิวเตอร์มีจอสกรีนที่กว้างกว่าโทรศัพท์มือถือ จึงทำให้ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งนั้นดีกว่า คนจึงพร้อมที่จะจ่ายเงินมากกว่านั่นเอง

i2

จ่ายมากกว่าบนคอมพิวเตอร์ แถม Converse สูงกว่าบนคอมพิวเตอร์เช่นกัน

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังซื้อบนคอมพิวเตอร์มากกว่าบนโทรศัพท์มือถือ การศึกษาเพิ่มเติมพบว่า Conversion Rate (เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า)บนคอมพิวเตอร์นั้นสูงกว่าโทรศัพท์มือถือเช่นกัน

กล่าวคือเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เข้าชมเว็บจากคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าสูงกว่าผู้ที่เข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ สาเหตุอันเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ที่เสถียรมากกว่าและสะดวกในการจ่ายค่าสินค้ามากกว่าการซื้อผ่านสกรีนเล็กๆบนโทรศัพท์มือถือ

ในประเทศไทย Conversion Rate จากคอมพิวเตอร์สูงกว่าโทรศัพท์มือถือถึง 1.3 เท่า ความต่างของ Conversion Rate ของทั้งสองระบบนี้ถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

i3

และคำถามที่ผู้อ่านควรถามกับตนเองก็คือ คุณช้อปออนไลน์ครั้งละกี่บาท? มากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ย? คุณมักซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์มากกว่ากัน? และคุณจ่ายเงินผ่านช่องทางใดมากกว่ากัน? คำตอบของพวกคุณคงจะเป็นหนึ่งเสียงที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์อีกมากมายในการพัฒนาบริการที่ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประสบการณ์ในการช้อปออนไลน์ของคุณนั้นดียิ่งขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : State of eCommerce


  • 92
  •  
  •  
  •  
  •