ถอดแนวคิด ฟู้ดแพชชั่น People Strategy ยังสำคัญแค่ไหน? ทำไมเดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจพัฒนาคนแทนการเปิดแบรนด์ใหม่

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

 

การทำธุรกิจของฟู้ดแพชชั่นที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง 30 ปีมีธุรกิจในมือเป็นแบรนด์ดังอย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า GON EXPRESS ฌานา และเรดซัน การหมายหมั้นปั้นแบรนด์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารของฟู้ดแพชชั่นนั้นยังไม่ให้เห็นในเร็ว ๆ นี้โดยหมุดหมายของฟู้ดแพชชั่นคือการให้ความสำคัญกับคนที่เป็นหัวใจหลักของงานบริการเดินหน้าปั้นศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่นที่เป็นเจ้าแรกในธุรกิจอาหาร และ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น มาเสริมพอร์ต พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2568 มีนักเรียนจากศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นร่วมกับสถานศึกษาภาคีเครือข่าย กว่า  800 คน การแตกไลน์ธุรกิจใหม่จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ‘การพัฒนาคน’

 

พนักงานคือความประทับใจแรกของลูกค้า ‘การพัฒนาคน’ จึงเป็นเรื่องสำคัญ?

แน่นอนว่าหลายคนคงเคยใช้บริการร้านอาหารในพอร์ตของฟู้ดแพชชั่น กลยุทธ์สำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของอาหารที่ฟู้ดแพชชั่นชูเป็นกลยุทธ์หลักมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เรื่องของคน ฟู้ดแพชชั่นทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคน ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ที่มองว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้อย่างดี ต้องอาศัยบุคลากรและทีมงานที่แข็งแกร่ง เปรียบเสมือนรากฐานที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เดินต่อไปได้ในอนาคต

 

จากเมื่อปลายปี 2565 ฟู้ดแพชชั่นได้มีการประกาศกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนจากองค์กรที่แข็งแรงสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ Go Beyond ด้วยแนวคิด Triple Bottom Line ได้แก่ People, Profit และ Planet ในการเป็นธุรกิจที่ดีกับมนุษย์ ดีกับโลก พร้อมสร้างผลกำไรเติบโตธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงได้มีการพัฒนาและต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่ง Go Beyond Food Industry ถือเป็น 1 ใน 3 กลยุทธ์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี  ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่นจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ดังกล่าวนี้

 

ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่นส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนต่อผ่านการตั้งธุรกิจการศึกษา

“ฟู้ดแพชชั่น” ซึ่งมีพนักงานร้านอาหารราว 4,000 คนในองค์กร หลายคนทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยโดยทางบริษัทมองว่าบุคคลเหล่านี้ต้องมีโอกาสเข้าถึงความรู้ การศึกษาเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนแต่กำแพงเหล็กที่กั้นการเติบโตคือเรื่องของวุฒิการศึกษาเพราะพนักงานส่วนใหญ่จบเพียงชั้น ม.3 หรือ ม.6 จึงต้องการช่วยแก้ปัญหานี้ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนต่อผ่านการตั้งธุรกิจการศึกษา

 

คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค กล่าวว่า “ศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่น และ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เริ่มพัฒนาจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ ซึ่งก็คือคนการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับพนักงานสร้างความเท่าเทียมในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา ภายใต้โครงการทุนสานฝัน เพื่อพนักงานได้มีวุฒิปวช. และขยายนำมาสู่การเปิดศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นและการขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยภาคี”

 

 

ส่องธุรกิจ “ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น” และ “ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น”

ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เริ่มดำเนินการปี 2560 เริ่มต้นจากความตั้งใจจัดการศึกษาระดับ ปวช.  ให้กับพนักงานภายในองค์กรภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ทุนสานฝัน  ต่อมาขยายจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้นักเรียนที่ขาดโอกาสการศึกษา  และได้ขยายโอกาสการศึกษาให้พนักงานร้านอาหารหรือธุรกิจอื่น จึงได้จัดหลักสูตร ปวช. ปวส. เพื่อคนทำงาน โดยร่วมกับวิทยาลัยภาคีเครือข่ายออกแบบหลักสูตรที่เข้าใจคนทำงาน แต่ยังคงเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ โดยร่วมกับวิทยาลัยเครือข่าย เป็นระบบที่เน้นการศึกษาโดยใช้ประสบการณ์จริง สามารถสะสมการอบรมและประสบการณ์การทำงานที่ได้รับการรับรอง เพื่อเทียบโอนหลักสูตร ปวช. ปวส.ได้  โดยปีการศึกษาที่ 1/2566 มีนักเรียนในโครงการทั้งในบริษัทฯ และนอกบริษัทฯ กว่า 500 คน

ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น  เป็นศูนย์อบรมที่เปิดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ โดยจุดเริ่มต้นจากประกาศจากทางกรมอนามัย ที่พนักงานร้านอาหารทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหมายของกรมอนามัยและมีใบอนุญาต ในปี 2563 ฟู้ดแพชชั่นจึงได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการอบรมกับทางกรมอนามัย จนได้รับการรับรองจากกรมอนามัยให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ  และเปิดศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่นขึ้นในปี 2564 ปัจจุบันมีบริษัทชั้นนำเข้ารับการอบรม มากกว่า 400 บริษัท และมากกว่า 20,000 คนที่ได้รับ E-Certificate กับทางศูนย์ฯ โดยทั้งหมดอบรมผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งเปิดให้แก่ร้านอาหาร  โรงแรม  ร้านเครื่องดื่ม  โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน  และศูนย์อาหาร เข้ามาเรียนรู้ คาดว่าจะมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 25,000 คน

คุณสมบัติของผู้เรียน อายุไม่เกิน 18 ปี สามารถสมัครรับทุนโครงการ “ทุนสานฝัน” เรียนฟรี ที่พักฟรี ได้งานในการทำงานไม่ต้องใช้ทุนคืนเปิดรับไม่เกิน 450 ราย ภายในปี 2566

อายุมากกว่า 18 ปี ก็สามารถเรียนได้โดยมีค่าธรรมเนียนที่ราคาเอื้อมถึงได้ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสกลับสู่ระบบการศึกษา

ความน่าสนใจของการแตกไลน์ธุรกิจในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์ People Strategy ยังคงเป็นเรื่องสำคัญ การต่อยอด การให้โอกาส การ Upskill Reskill ของคนจะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ธุรกิจเดินทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •