เช็คที่นี่!! ขั้นตอนรับเงิน 5,000 บาท ชดเชยรายได้จากผลกระทบ COVID-19 ที่ให้ลงทะเบียน 28 มี.ค.นี้

 • 909
 •  
 •  
 •  
 •  

ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางภาครัฐจะเปิดให้ผู้ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว  5,000 บาท ได้แก่ แรงงาน , ลูกจ้างชั่วคราว ,  อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ส่วนขั้นตอนในการรับเงิน มีดังนี้

-ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน , ข้อมูลประกอบการอาชีพ , ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง) และข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน , ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพราะระบบจะแจ้งผลผ่าน SMS

-การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง

 • หมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น)
 • บัญชีธนาคาร (ของผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น) โดยมี 3 ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครง ได้แก่ ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดในการช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144


 • 909
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE