LINE คอร์ปอเรชั่น ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้ง ‘จุงโฮ ชิน’ ผู้ก่อตั้ง LINE เป็น Co-CEO มีผล 1 เม.ย.นี้

  • 106
  •  
  •  
  •  
  •  

LINE คอร์ปอเรชั่น ประกาศแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ทำให้ LINE มีโครงสร้างองค์กรใหม่ที่มีผู้บริหารระดับสูง 2 คน ได้แก่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ จุงโฮ ชิน

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง จุงโฮ ชิน จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆ และช่วยโปรโมทนวัตกรรมต่างๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ

ขณะที่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการ การบริหารรายได้ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ และการสรรหาบุคลากร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE

ด้วยฝีมือและความสามารถของทั้ง ทาเคชิ อิเดซาว่า และ จุงโฮ ชิน ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่างๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ “ระยะที่สองของการเติบโต” โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น FinTech, AI และ Blockchain ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนการที่ LINE ได้แต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็น ‘ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW’ เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ WOW โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ คือ หลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลักของบริษัทฯ นั่นคือ การมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้

จุงโฮ ชิน Co-CEO Line คอร์ปอเรชั่น

ประวัติการทำงานของ จุงโฮ ชิน

กรกฎาคม 2542 ทำงานที่ OZ Technology Inc.

เมษายน 2545   ทำงานที่ Neowiz Games Corporation

มิถุนายน 2548   ทำงานที่ 1noon Co. Ltd. (ปัจจุบันคือNAVER คอร์ปอเรชั่น)

กรกฎาคม 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนองค์กรที่Naver Japanคอร์ปอเรชั่น   (ปัจจุบันคือ LINE คอร์ปอเรชั่น)

มกราคม 2555   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE คอร์ปอเรชั่น

มีนาคม 2556    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE Plus คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)

เมษายน 2557   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการปฏิบัติการระดับโลก (CGO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น

เมษายน 2561   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการบริการ(CSO) ของ LINEของ LINE คอร์ปอเรชั่น

กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINEคอร์ปอเรชั่น(ปัจจุบัน)

 

 


  • 106
  •  
  •  
  •  
  •