Mazars ผนึกกำลัง HReasily พัฒนาแพลตฟอร์ม HR สามารถจ่ายเงินเดือนผ่านระบบคลาวน์ได้แล้ว

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

d1091

Mazars ประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านการตรวจสอบบัญชีระหว่างประเทศรวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านการทำบัญชี ภาษี และกฏหมายต่างๆ ได้ประกาศร่วมมือกับบริษัท HReasily ประเทศสิงคโปร์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการแก้ปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการนำแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีความคล่องตัวสูงมาช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถปรับตัวและรองรับเข้ากับการขยายตัวของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

บริษัท Mazars ประเทศไทย มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เล็งเห็นว่าการร่วมมือกับ HReasily นั้นเป็นโอกาสอันดีที่พัฒนาระบบ HR และการจ่ายเงินเดือนบนระบบคลาวน์ซึ่งจะรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยระบบปฏิบัติการตัวนี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย Mazars ประเทศไทย ให้คำนิยามในการร่วมลงทุนครั้งนี้ว่า “Synergistic One with multiple benefits”

– ประสิทธิภาพ: ได้รวมระบบจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนของระบบเงินเดือนรวมไปถึงฐานข้อมูลของพนักงาน การจ้างใหม่ การออกจากงาน การเข้า-ออกงาน การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ และการจัดเก็บเอกสารเข้าไว้ด้วยกัน

– ครอบคลุมหลายประเทศ: ช่วยให้ Mazars สามารถจัดการเรื่องเงินเดือนของพนักงานครอบคลุมหลายประเทศไว้ในระบบเดียวกัน ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และกัมพูชา

– ใช้งานง่าย: รายงานการจ่ายเงิน สลิปเงินเดือน ผลตอบแทนตามกฎหมายรูปแบบต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้กับนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทผ่านทางระบบออนไลน์หรือผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ

– ผสานเข้ากันแบบไร้รอยต่อ: HReasily ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบบัญชีที่เรียกว่า Xero ระบบนี้จะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบข้อมูลทางการเงินในแต่ละเดือนและทำการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ Xero โดยตรง

จากการสนับสนุนผ่านทางโครงการนำร่อง มูลค่า 3.81 พันล้านบาทจากทางรัฐบาล ช่วยผลักดันทางด้านธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน 10 จังหวัด ด้วยเงินจำนวนนี้ช่วยให้พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตและการขยายตัวทั้งในและนอกประเทศต่อไป


  • 9
  •  
  •  
  •  
  •