ต้องลดเพื่อไปต่อ!!! ‘อสมท’ เปิดโครงการเออร์รี่รีไทร์ ลดพนักงาน 700 คน จ่ายสูงสุด 35.33 เดือน

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากมีกระแสข่าว ‘อสมท’ ต้องตกอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่อง จากการขาดทุนต่อเนื่อง จนผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง ‘กระทรวงการคลัง’ เร่งให้ทำแผนฟื้นฟู ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า ‘อสมท’ ได้เปิดโครงการ ‘เต็มใจจาก’ ให้พนักงานสมัครเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ เออร์รี่รีไทร์ เพื่อจะลดจำนวนพนักงานลง 700 คน จากทั้งหมดที่มีอยู่ 1,600 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสูงสุด 35.33 เดือน

เบื้องต้นที่ประชุมบอร์ด อสมท ให้นโยบายเกี่ยวกับโครงการเต็มใจว่า พนักงานที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับเงินชดเชยตามระยะเวลาที่ทำงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด และจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการชดเชยของโครงการ

ขณะที่บอร์ด อสมท ได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท โดยแนวทางเบื้องต้น จะกู้เงินจากธนาคารมาจ่ายชดเชยให้กับพนักงาน แบ่งจ่ายเงินพิเศษ ได้แก่

– อายุงานมากกว่า 22 ปี จ่ายเต็ม 22 เดือน

– อายุงานน้อยกว่า 22 ปี จ่ายตามอายุงาน เช่น อายุงาน 20 ปี จ่าย 20 เดือน เป็นต้น

– อายุงานเหลือน้อยกว่า 22 เดือน จ่ายตามอายุงานที่เหลืออยู่ เช่น เหลืออายุงาน 15 เดือน จ่าย 15 เดือน เป็นต้น รวมกับเงินเดือนตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 400 วัน รวม 13.33 เดือน เป็นทั้งหมด 35.33 เดือน ยกเลิกเงื่อนไข ทำบัตรประกันสุขภาพต่อเนื่องให้อีก 5 ปี และภาษีทอดแรกไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้องมีอายุ 45 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์

ขาดทุนต่อเนื่อง 5 ปีติด

การประกาศโครงการเออร์รี่รีไทร์ ครั้งนี้ของ อสมท เป็นส่วนหนึ่งของแผนลดการขาดทุนหลังจากต้องเผชิญกับปัญหานี้มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยดูได้จากผลประกอบการที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2559 รายได้ 2,830.38 ล้านบาท ขาดทุน 734.89 ล้านบาท

ปี 2560 รายได้ 2,736.45 ล้านบาท ขาดทุน 2,542.35 ล้านบาท

ปี 2561 รายได้ 2,562.37 ล้านบาท ขาดทุน 375.72 ล้านบาท

ปี 2562 รายได้ 2,968.37 ล้านบาท ขาดทุน 457.46 ล้านบาท

6 เดือนแรก ปี 2563 รายได้ 788.67 ล้านบาท ขาดทุน 1,061.34 ล้านบาท

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ , สำนักข่าวอิสรา

 

 

         


  • 7
  •  
  •  
  •  
  •