‘นกแอร์’หวังคืนสังเวียนธุรกิจการบิน เดินตามแผนสู่ Premium Budget Airlines หนีสงครามราคา

  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  

 

แม้‘นกแอร์’ ยังคงอยู่ในภาวะขาดทุน แต่ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ขาดทุน 796.41 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนอยู่ 1,095.93 ล้านบาท ทำให้ซีอีโอคนใหม่ ‘วุฒิภูมิ จุฬางกูร’ มั่นใจแผนฟื้นฟูธุรกิจที่เน้นเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย รวมถึงการหนีสงครามราคา ด้วยการยกระดับสู่ Premium Budget  Airlines เป็นทิศทางที่ถูกต้อง และยืนยันจะเดินหน้าตามแผนเดิม

วุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท สายการ บินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า นกแอร์ยังคงเดินไปตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจที่วางได้อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย สิ่งสำคัญที่กำลังดำเนินการคือ การจัดการฝูงบินและการบิน (Aircraft Utilization) ให้บินไกลขึ้น เพื่อให้ใช้เครื่องบินให้คุ้มค่าและลดต้นทุนลง

รวมไปถึงการพานกแอร์ไปสู่การเป็น Premium Budget  Airlines ด้วยการเพิ่มบริการใหม่ๆ ในรูปแบบ segmentation by lifestyle ให้ผู้โดยสารเลือกได้ตามความต้องการในการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่เหนือกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจสายการบินราคาประหยัด หรือ โลว์คอร์ส แอร์ไลน์ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสารกลับมาใช้บริการของนกแอร์อีกครั้ง

วุฒิภูมิ จุฬางกูร CEO และกรรมการบริหาร บริษัท สายการ บินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลจากเดินตามแผนฟื้นฟูที่วางไว้ ทำให้ผลประกอบการงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 796.41 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 1,095.93 ล้านบาท แบ่งเป็น

-ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ บริษัทใหญ่จำนวน 551.06 ล้านบาท

-ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 245.35 ล้านบาท

ขณะที่ผลประกอบการเฉพาะกิจการบริษัทในไตรมาส 2 ปีนี้ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 469.82 ล้านบาท ลดลง 36.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 742.61 ล้านบาท และสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดเท่ากับ 751.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 23.59 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 3.05%

ทั้งนี้ นกแอร์ได้ลดขนาดฝูงบินอากาศยานจากจำนวน 28 ลำ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นจำนวน 22 ลำ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อย่างไรก็ดี การลดขนาดฝูงบินได้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง รวมถึงจำนวนเที่ยวบินลดลง 10.19% และ 10.34 %ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่เส้นทางการบินของนกแอร์ในปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองรองในประเทศไทย 51 เส้นทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศที่รวมบริการแบบเช่าเหมา 10 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางบินล่าสุดคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – กูวาฮาติ


  • 33
  •  
  •  
  •  
  •