คน(หวัง)รวยอาจมีน้ำตา กองสลากฯ ประกาศเลื่อนวันออกหวย จาก ‘1 เม.ย.63 ‘ เป็น ‘2 พ.ค. 63’

  • 296
  •  
  •  
  •  
  •  

เคาะแล้ว!!! คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  ประกาศเลื่อนวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ด้วยเหตุผลพิษโควิด-19 และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2363 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

พชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัล ของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2363 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น 2 พฤษภาคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย  หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีกรพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ที่ทำรายการจองสลาก งวดวันที่ 16  เมษายน 2563 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2563  สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด


  • 296
  •  
  •  
  •  
  •