วัดกำลังซื้อช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 64 การจับจ่าย ‘คึกคัก’ หรือ ‘หงอย’

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  

ตามปกติช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้ ถือเป็นช่วงแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองและเป็นช่วงไฮซีซั่นของการจับจ่ายใช้สอย แต่ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังซื้อจะเป็นอย่างไร

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยถึงสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พบว่า มีมูลค่าอยู่ที่ 91,467 ล้านบาท ลดลง33.6 % จากปี 2563 ที่มีการใช้จ่ายอยู่ราว 137,809 ล้านบาท ซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่าต่ำสุดในรอบ 10 ปี และเป็นปีแรกที่มียอดการใช้จ่ายต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทนับตั้งแต่ปี 2556

สาเหตุก็มาจากประชาชนกังวลเรื่องเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19  โดย 57.5% ระบุจะพักผ่อนอยู่กับบ้านมากขึ้น และ 71% ไม่มีแผนเดินทางในช่วงปีใหม่

สำหรับของขวัญยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่

-เงินสด/เช็คของขวัญ 22.6

-ของรับประทาน 14.1

-เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย 14.0

-กระเช้าของขวัญ 13.0

-เครื่องใช้ไฟฟ้า ,เครื่องเรือน 9.5

อย่างไรก็ตาม หากการระบาดของโควิด-19 ในสมุทรสาครเพิ่มขึ้น จะทำให้เงินสะพัดในช่วงปีใหม่อยู่ที่ 80,937 ล้านบาท ลดลง 41.3% และหากมีการล็อกดาวน์พื้นที่อื่นใกล้เคียงกับสมุทรสาครมากขึ้น จะมีเงินสะพัดเพียง 65,143 ล้านบาท ลดลง 52.7% โดยกรณีร้ายแรงที่สุด คือ ล็อกดาวน์ทั่วประเทศ จะเหลือเงินสะพัด 38,819 ล้านบาท ติดลบ 71.8% และมองว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะอยู่ในกรอบ 1.8-3.8%


  • 7
  •  
  •  
  •  
  •