สายงานไหนค่าตอบแทนปังสุดใน พ.ศ. ส่องอัตราเงินเดือนปี 2565 งานขาย – การตลาด ประกาศรับสมัครมากเป็นอันดับ 1

  • 215
  •  
  •  
  •  
  •  

Salary Report 2022

JobsDB เปิดเผยรายงาน Salary Report 2022 เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2565 ซึ่งพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และฮ่องกง ประเทศไทยมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ถึง 43.1%

โดยมีผลสำรวจที่น่าสนใจ ดังนี้

 

– สายงานด้านงานขายและการตลาด เป็นที่ต้องการสูงสุด หากวัดจากจำนวนประกาศรับสมัครงานรวมทุกอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2564 มีประกาศถึง 26,300 ตำแหน่ง เช่นเดียวกับปี 2563 ที่เป็นที่ต้องการสูงสุดเช่นกัน

– ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ / ไอที มีการประกาศรับสมัครงานสูงสุด กว่า 12,200 ตำแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของ JobsDB ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

– การปรับเพิ่มค่าตอบแทนในประเทศไทย หากแบ่งตามสายงานจะพบว่าหลายสายงานได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน อาทิ ไอที ได้ปรับเงินเดือนสูงกว่าสายงานอื่น โดยเพิ่มขึ้น  41% ส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า งานการตลาด งานการศึกษาและการฝึกอบรม ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 40% และ งานสุขภาพและความงาม ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 39% เป็นต้น

 

– อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเงินเดือนนั้น หากเปรียบเทียบทุกอุตสาหกรรมและแบ่งตามระดับงาน จะพบว่าแต่ละระดับงาน มีอุตสาหกรรมที่เสนออัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

Salary Report 2022 -02

ระดับเจ้าหน้าที่ (Entry Level) 

อันดับ 1 : อุตสาหกรรมไอที, การธนาคารและการเงิน, โทรคมนาคม เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 32,500 บาท

อันดับ 2 : อุตสาหกรรมประกันภัย เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 30,000 บาท

อันดับ 3 : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 27,500 บาท

ระดับหัวหน้างาน (Manager)

อันดับ 1 : อุตสาหกรรมประกันภัย เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 62,500 บาท

อันดับ 2 : อุตสาหกรรมไอที, การธนาคารและการเงิน, โทรคมนาคม, น้ำมันและก๊าซ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 57,500 บาท

อันดับ 3 : อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์, Trading และจัดจำหน่าย, อาหารและเครื่องดื่ม เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 50,000 บาท

ระดับผู้จัดการ / อาวุโส (Senior Executive)

อันดับ 1 : อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 82,500 บาท

อันดับ 2 : อุตสาหกรรมไอที, ประกันภัย, การธนาคารและการเงิน, โรงแรม บริการจัดเลี้ยง เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 80,000 บาท

อันดับ 3 : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อสังหาริมทรัพย์, Trading และจัดจำหน่าย, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่ง เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 72,500 บาท

ระดับผู้บริหารระดับสูง (C-level Management)

อันดับ 1 : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 125,000 บาท

อันดับ 2 : อุตสาหกรรมไอที, ประกันภัย, การผลิต เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 120,000 บาท

อันดับ 3 : อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 117,500 บาท

 

– หากเทียบการปรับตัวของอัตราเงินเดือนปีล่าสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ จะพบว่า 3 อันดับแรกของอุตสาหกรรมที่มีการปรับเงินเดือนเพิ่มสูงสุดแบ่งตามระดับงาน และสายงาน ได้แก่

Salary Report 2022 -01

อันดับ 1 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานระดับผู้จัดการ / อาวุโส ในสายงานไอที สูงสุดในปี 2564 โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 34.6%

อันดับ 2 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปรับค่าตอบแทนให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างาน ในสายงานไอที เช่นเดียวกัน โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 27.8%

อันดับ 3 อุตสาหกรรมขนส่ง ปรับค่าตอบแทนให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการ / อาวุโส ในสายงานบริการเฉพาะทาง โดยปรับขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 27.1%

 

– นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ ขนาดขององค์กรไม่ใช่สิ่งชี้วัดอัตราเงินเดือนอีกต่อไป แม้ในอดีตองค์กรขนาดใหญ่มักเสนอเงินเดือนที่สูงกว่า แต่ปัจจุบันบางสายงานที่เป็นที่ต้องการหรือต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญ ก็มีความเป็นไปได้ที่ SMEs จะเสนอเงินเดือนที่มากกว่า

โดยจากข้อมูลเชิงลึกของเงินเดือนในธุรกิจ SMEs เมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ พบว่า SMEs ที่มีการเติบโตมากที่สุดคืออุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 33.3% และประเภทงานที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ งานท่องเที่ยว โรงแรม และ F&B (Hotel / Restaurant) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนสูงสุดที่ 18.2%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนจากทุกสายงานและทุกระดับงานระหว่าง SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ พบว่า SMEs เสนอค่าตอบแทนให้ ผู้จัดการ / อาวุโส ในสายงานการผลิต และผู้บริหารระดับสูง ในสายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่อีกด้วย


  • 215
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE