สัมมนา CONSUMER INSIGHTS, BRANDING & MARKETING STRATEGIES FOR AEC MARKET

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

1113_1200_800_700

CONSUMER INSIGHTS, BRANDING & MARKETING STRATEGIES FOR AEC MARKET

ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดำเนินการสัมมนาทั้งหมดเป็นภาษาไทยหลักสูตรสัมมนาสองวันที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับฟังภาพรวมของตลาด AEC เศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภคและสินค้าที่เป็นที่นิยม ปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ AEC เกิดการซื้อ วิธีการและช่องทางการขยายธุรกิจสู่ประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม ทำความเข้าใจลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค และร่วมศึกษาจากกรณีศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงการเข้าสู่ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC

View Full Program

————————————————————-

Date: 9-10 November 2017

Venue: The Landmark Hotel, Bangkok

————————————————————-

หลักสูตรสัมมนาสองวันที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับฟังภาพรวมของตลาด AEC เศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภคและสินค้าที่เป็นที่นิยม ปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ AEC เกิดการซื้อ วิธีการและช่องทางการขยายธุรกิจสู่ประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม ทำความเข้าใจลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค และร่วมศึกษาจากกรณีศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงการเข้าสู่ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC

Stay up-to-date with marketing professionals and practitioners in AEC market: TAC Consumer, Tony Internetwork, Mileage Communications Myanmar, Srithai Superware, Hummingbirds and more…

————————————————————-

WHO SHOULD ATTEND

CEOs, MDs, GMs, SVPs, EVPs, VPs, Directors, Heads, and Managers of:
Marketing • Marketing Research • Consumer Insights • Marketing Communications • Business Development • Business Planning • International Business • Brand/Product • Strategic Planning • Marketing Intelligence and Planning • Data and Business Analysis • Customer Engagement • Customer Retention • Customer Loyalty • Customer Experience • Customer Relationship Management • PR and Communications • Event Marketing • Sales

————————————————————-

** SAVE 2,000 Baht if book & pay by 9 October 2017 **

Most presentations will be in Thai. / ดำเนินการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย

————————————————————-

TAKE ACTION NOW:

EMAIL your enquiry or booking to info@asiabusiness-connect.com
FAX your registration to +66 (0) 2 714 1819
CALL us at +66 (0) 2 714 1616 or HOT LINE +66 (0) 87 029 3939 for more information
REGISTER ONLINE here

 

 


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •