งานสัมมนา Global Marketing Excellence ประเทศสิงค์โปร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขอแนะนำ Global Marketing Excellence งานสัมมนาสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 ประเทศสิงค์โปร http://goo.gl/vtq1KL

งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักการตลาดเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำไปใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ของแบรนด์หลากหลายบริษัทชั้นนำ ที่จะนำมาร่วมเล่าถึงกลยุทธ์และแชร์เคสการตลาดที่ประสบความสำเร็จให้เราได้ทราบกัน ทั้ง Lenovo, Cafe Coffee Day, Google, Intel, Kellogg Asia Pacific, Cigna International, National Trades Union Congress (NTUC), Unilever, BBC Worldwide Asia, Zalora และ Hilton Worldwide

สัมมนา 3 วันนี้ จะเน้นใน 2 เรื่องหลักๆ คือ “Consumer Insights & Branding” และ “New Media & Technologies”

Day 1 & Day 2

Stream I: Consumer Insights & Branding
Stream II: New Media & Technologies

Day 3

Workshop –  Digital Marketing Strategy

marcusevans

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/vtq1KL หรือติดต่อเพื่อขอ Brochure ได้ที่ Stefanie Gee โทร +603-27236721 หรือ email StefanieG@marcusevanskl.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •